" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hz. Havva validemizin cennette şeytan tarafından kandırılmasının sebebi nedir?

Hz. Havva validemizin cennette şeytan tarafından kandırılması ve dünyaya gönderilişinin hikmeti nedir?

Cevap:

Sadece Hz. Havva annemiz değil Hz. Âdem (as) da şeytan tarafından kandırılmıştır
Cenâb-ı Allah, Hz. Âdem (as) ile Hz. Havva'ya Cennette istedikleri meyvelerden istedikleri kadar yiyebileceklerini, ancak bir tek ağaca yaklaşmamalarını emrettiği halde şeytan onları kandırıp ağaca yaklaşmalarına vesile olmuş, neticede her ikisi de Cennetten çıkarılmışlardır.
"Şeytan, oradan ikisinin de ayağını kaydırttı, onları bulundukları yerden çıkardı..." (Bakara, 2/36) ayetinde ilk önce kandırılanın Hz. Havva olduğunu ifade etmez; aksine her ikisinin de birlikte aldatıldıklarını ifade eder.
"Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: Rabbinizin sizi bu ağaçtan alıkoyması melek olmanız veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir" (A'raf, 7/20) âyeti ise buna daha açık bir delildir. Hatta: "Şeytan, O'na vesvese vererek ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını göstereyim mi?' ; "Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yedi, ayıp yerleri görünüverdi..." (Tâha, 120, 121) âyetlerinin zahirine bakarak, şeytanın Hz. Âdem'i öncelikle kandırdığı sonucunu çıkarmak dahi mümkün olabilir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Hz. Adem’in (as) ve Hz. Havva’nın (as) dünyaya gönderilişinin bir hikmeti günahlarının kefareti olmakla beraber diğer birçok hikmetlerini de şöyle sıralayabiliriz:
Ey îmân edenler! (Samîmî bir tevbe olan) Tevbe-i Nasûh ile Allah’a tevbe edin! Olur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla berâber îmân edenleri utandırmayacağı bir günde, sizi altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar! Onların nûru önlerinde ve sağlarında koşar (da): “Rabbimiz! Nûrumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle! Şübhesiz ki sen, herşeye hakkıyla gücü yetensin!” derler. (Tahrim, 8)
Allah (cc) insanı kendisine ibadetle vazifelendirmiş ve hayrı, iyiyi ve güzeli seçerek hadsiz manevi makamları kat etmesini istemiştir. Ve insan bu vazifesine uygun bir kabiliyetle yaratılmıştır. İnsan iyiyi ve güzeli seçebilme kabiliyetinin ortaya çıkması için hayır ve şerrin karışık olduğu dünya gibi bir imtihan yerine gönderildi. Yoksa insanın da melekler gibi makamı sabit kalacaktı. Halbuki sabit bir makamla Allah'a (cc) ibadet eden melekler çoktur, bu tarz ibadet için insanlara gerek yoktur.
İnsanın meleklerden ve tüm varlıklardan daha üstün kabiliyetle yaratıldığı Hz. Âdem’in (as) cennetten çıkarılmasıyla ortaya çıkmıştır. Şayet insan cennette kalsaydı, yaratılışındaki üstünlük ortaya çıkmayacaktır.
Allah (cc) insanı kendine ayna yapmak istemiş, isim ve sıfatlarını insana işlemiştir
Allah (cc) insanı kendine ayna yapmak istemiş, isim ve sıfatlarını insana işlemiştir. Şayet insan cennette kalsaydı kabiliyetleri ortaya çıkmayacak dolayısıyla Allah'ın (cc) isimleri kendisinde gizli kalacaktı. Çünkü cennette istenilen her şey olduğu için insanın bir uğraş ve sanat ortaya koyması, icat ve keşifler yapması gerekmiyordu. Dünyada ise bir takım ihtiyaçlarını elde edebilmek için Allah'ın (cc) ona verdiği kabiliyetleri kullanmak durumundadır.
Mesela insan Allah'ın (cc) kendisine numune olarak verdiği Kadir sıfatıyla evler inşa eder, Sani’ ismiyle kıyafetler diker, Musavvir ismiyle makineler icat eder, Rahman ve Rahim isimleriyle evlatlarını besler, Rabb ismiyle eğitir, Şafi ismiyle hastaları tedavi eder vs. Yaptığı her iş ortaya koyduğu her sanat Allah'ın (cc) isimlerini ve sıfatlarını ilan içindir. İnsanın üzerindeki Allah'a (cc) ait bir kısım isim ve sıfatları gösterebilmesi için dünyaya gönderilmesi gerekmektedir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hz. Havva validemizin cennette şeytan tarafından kandırılmasının sebebi nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com