" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Nazar nedir? Nazara karşı yapılacak önlemler nelerdir?

Nazar denen göz değmesi hak mıdır? Nazar değmemesi için alınacak önlemler nelerdir?

Cevap:

Nazar; göz değmesi haktır. Etkisi Allah'ın kudretiyle olur. Canlılar ve insanlar üzerindeki tesirinde şüphe yoktur. Bu mevzuda, çok şeyler söylenmiştir. Fakat en doğrusu şu ki, Allah Teâlâ, âdeti böyle takdir etmiştir. Yani insan bir şeyi çok beğenir ve:
“Allah mübarek kılsın.” diye bereketle dua etmeden o beğendiği şey hakkında konuşursa ve o esnada kalbinde başkalarında olmayan bir kıskançlık duygusu ve haset bulunursa, o canlıda hastalanma, bozulma ve değişikliğe uğrama gibi şeyler meydana gelebilir. Hasetle olan bu bakışta, Allah'ın (cc) kudreti ile meydana gelen bir mana, karşı tarafı etkilemektedir. Ancak bakan ve baktığı şeyi çok beğenen kimse:
“Allah mübarek kılsın.” diye dua ederse, isabet edeceğinden korkulan bu mana iptal olur, tesiri kalmaz. Ama böyle bir duada bulunmazsa, Allah'ın (cc) takdir dediği şekilde bir tesir cereyan eder. (Muvatta)
Resulullah (asm):
"Göz değmesi gerçektir." (Buhârî, Müslim) buyurmak suretiyle bir mânevî faktöre işaret etmişlerdir. Şu halde İslâm’da göz değmesi (nazar) vardır. Ancak, nazar boncuğu takmak vs. bâtıl inançlardan sayılmıştır. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Nazar için Kuran’dan bazı ayetler ve bazı dualar okunmalıdır
Enes’den (ra) rivâyete göre: “Resûlullah (asm), her türlü zehirlenmeye karşı göz değmesi ve nazara karşı bazı çıbanlara karşı okuyarak tedavi olmaya izin vermiştir.” (İbn Mâce, Ebû Dâvûd)
İmrân b. Husayn’den (ra) rivâyet edilmiştir. Rasûlullah (asm) buyurdular ki: “Nazar değmesi ve zehirlenmelere karşı okumak suretiyle tedavi olabilir.” (İbn Mâce, Ebû Dâvûd)
Humeyd b. Kays'dan:
Cafer b. Ebi Talib'in iki oğlu Resulüllah'ın (asm) huzuruna getirildiğinde onların bakıcılarına (dadılarına):
“Bunları zayıf görüyorum, neden?” diye sordu. O da:
“Ya Resulüllah, onlara göz değiyor. Uygun görüp görmeyeceğini bilmediğimiz için onları okutmadık.” deyince Resulüllah (asm):
“Onları okutunuz, çünkü eğer kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı bu, nazar olurdu.” buyurdu. (Muvatta)
Hz. Âişe (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamber (asm) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ehad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi". (Buhârî, Müslim, Muvattâ, Tirmizî, Ebû Dâvud)
Mesh etme işi, bereket düşüncesiyle yapılmıştır. Resûlullah (asm) ellerini önce başına, yüzüne sürer, ondan sonra elinin yetişebildiği yerlere kadar bütün vücuduna sürerdi. (Kütüb-i Sitte)
Hz. Peygamber'in (asm) Kur'ân-ı Kerim'i hastalığı sırasında şifa için okuduğu, mevsuk rivayetlerde gelmiştir.
Esasen Kuran’ın müminler için maddî ve manevi şifa olduğu âyet-i kerimede belirtilmiştir:
“Hem Kur’ân’dan öyle şeyler indiriyoruz ki o, mü’minler için bir şifâ ve bir rahmettir” (İsra 82). Keza: “Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasîhat, gönüllerde olana bir şifâ ve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet (olan Kur’ân) gelmiştir.” (Yunus, 57)
Nazar değen kişiye öncelikle felak, nas sureleri ve ayet-el kürsi okunmakla birlikte Kalem Suresi’nin 51. ayeti olan nazar ayeti de okunmalıdır.
Resulüllah (asm) göz değmesinin hak olduğunu beyan edince, ondan korunmanın çaresini de beyan etmiştir.
Hz. Cebrail'in (as) Resulullah'a (asm) okuduğu dua şudur:
بِسْمِ اللّهِ اَرْقِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنٍ
Müslim'den de şu dua rivayet edilmiştir:
بِسْمِ اللّهِ اَرْقِىكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ يُؤذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللّهِ اَرْقِيكَ
Enes b. Mâlik'ten rivayete göre Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:
"Evinden çıkarken şu duâyı okuyan kişiye bu duâ kâfidir. O adam muhafaza altına alınır, şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir:
بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاّ باِللهِ الْعَلِىِّ الْعَظيمِ
Manası: "Allah Teâlâ'nın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkarım. Ben Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet sadece Allah'ın (cc) lütuf ve ihsânıyladır." (Tirmizî)
Humeyd b. Kays'dan:
Cafer b. Ebi Talib'in iki oğlu Resulüllah'ın (asm) huzuruna getirildiğinde onların bakıcılarına (dadılarına):
“Bunları zayıf görüyorum, neden?” diye sordu. O da:
“Ya Resulullah, onlara göz değiyor. Uygun görüp görmeyeceğini bilmediğimiz için onları okutmadık.” deyince Resulüllah (asm):
“Onları okutunuz, çünkü eğer kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı bu, nazar olurdu.” buyurdu. (Muvatta)
Nazar değen kişi abdest almalı ve banyo yapmalıdır
Hz. Aişe'den (ra):
“Nazar eden kimseye abdest alması emredilirdi. Sonra da o suyla nazara uğrayan (göz değen) kimse yıkanırdı.” (Sünen-i Ebû Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Nazar nedir? Nazara karşı yapılacak önlemler nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com