" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yapılan ibadetlerin sevabı başkasına bağışlanabilir mi?

Yaşayanlarımızın adına Kur'an okuyabiliyor muyuz? Bu okuduklarımız onların günahlarına kefaret olur mu silinir mi? Bir insana dua ettiğimiz sürece veya bize dua eden insana karşı bir muhabbet beslenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Kişi yaptığı ibadetlerin sevabını başka kimselere hediye edebilir
Bir kimse, amelinin sevabını, inananlardan her kime bağışlarsa bağışlasın, bu caiz olur. Siraciyye'de de böyledir. (Fetevayi Hindiyye)
Bir ibadeti yapan kimse, onun sevabını başkasına bağışlayabilir. Velev ki onu yaparken kendisi için niyet etmiş olsun. Çünkü delillerin zâhiri bunu göstermektedir.
Bir ibadetten murad, bilumum ibadetlerdir. Namaz, oruç, sadaka, Kur'an okumak, zikirde bulunmak, tavaf etmek, hacc, umre vesaire gibi ki, peygamberlerin kabirleriyle şehitlerin, evliyanın ve sülehânın kabirlerini ziyaret etmek, ölüyü kefenlemek ve bütün hayrât işleri bunda dahildir. Nitekim Hindiyye'de beyan edilmiştir. (Redd'ül Muhtar)
Anlaşılacağı üzere başkaları adına ibadet edilip, sevabı o kişilere bağışlanabilir. Bu durum ibadet bağışlanan kişinin iyilik ve sevaplarının çoğalmasına, derecesinin yükselmesine ve günahlarının affına vesile olabilir.
Diğer sorunuza gelince; Cenab-ı Hak dilerse iki insan arasında muhabbeti halk edebileceği gibi –dua etmeye engel olması ihtimaline ve de bizim bilmediğimiz birçok hikmete binaen- böyle bir durum hiç vukua gelmeye de bilir. En doğrusunu Allah bilir.
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yapılan ibadetlerin sevabı başkasına bağışlanabilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com