" Peygamberler " 1 yorum

 

 İncilde geçen Paraklit kelimesi kutsal ruh olamaz mı?

İncil’de geçen Paraklit kelimesini Müslümanlar Hz. Muhammed (asm) olarak kabul ediyorlar. Hıristiyanlar ise kutsal ruh (Cebrail) olduğunu söylüyorlar. Hristiyanlar'ın görüşü doğru olamaz mı?

Cevap:

  • Hıristiyanlar Paraklit’ten kastın Cebrail (as) olduğunu söylerler. Oysa ki İncil’de Cebrail’in (as) adı “Kutsal Ruh” olarak geçmektedir. Şu durumda Hz. İsa’nın (as) müjdelediği Allah'tan(cc)istediği “Paraklit” Cebrail (as) olamaz. Çünkü İncil’in hiçbir yerinde Cebrail (as) Paraklit olarak geçmemiştir.
  • “Ben de babadan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek." (Yuhanna 14:16)

Bu ifadeden anlaşıldığı gibi Hz. İsa (as) bir “yardımcı”dır. Aynen diğer yardımcılar olan peygamberler gibi bir insandır. Ve kendisinden sonra geleceğini haber verdiği “Yardımcı” da kendisi ve diğer yardımcılar (peygamberler) gibi elbette melek değil yine bir insan olacaktır.
Hıristiyanlar’ın Paraklit’in Cebrail (as) olduğunu ve insan olamayacağını ileri sürmelerinin bir sebebi de babda belirtilen “sonsuza dek sizinle birlikte olsun” ifadesidir. Evet insan fanidir ve elbette bedenen sonsuza dek kalamaz. Fakat bu ifadeden kasıt; maddî (bedenen) bir sonsuzluk değil, “Yardımcının” (gelecek peygamberin) getirdiği dinin sonsuza dek süreceğidir.

  • “Ne var ki o, yani Gerçeğin Ruhu gelince sizi her gerçeğe yöneltecek” (Yuhanna, 16:13)

Bu ifadede sözü edilen Yardımcı “Her gerçeğe yöneltecek!” deniliyor. Yani doğruyu gösterip problemlere çözüm getirecektir. Yuhanna’da geçen bu ihbar kutsal ruha yani Cebrail’e (as) bakamaz. Çünkü insanları yanlıştan doğruya yöneltecek ve her türlü toplumsal ve şahsi meselelerdeki problemleri çözebilecek yardımcının melek değil insan olması bir zarurettir.
Babda geçen “her gerçeğe yöneltecek” ifadesi kutsal ruh kabul edildiğinde şu soru ortaya çıkar. Hz. İsa’dan(as) sonra insanlık âleminin ırkçılık, emperyalizm, uyuşturucu, alkol, kumar vs. problemlerine kutsal ruh bir çözüm önerisi getirebilmiş midir? Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İncilde geçen Paraklit kelimesi kutsal ruh olamaz mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
ahmet yilmaz "27.7.2014 06:45" tarihinde demiş ki:
Yorumlarınız gayet isabetli olmuş.ağzına sağlık.özellikle son sozunuze ben de katılıyorum. Madem kutsal ruh sonsuza dek onlarla olacak,onlara doğruyu gösterecek ,dediğiniz gibi neden o tür konuların üstesinden gelmedi.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com