" Peygamberler " 1 yorum

 

 Hz. Adem'in (as) çocuklarının birbiriyle evlenmesi nasıl meşru olmuştur?

Hz. Adem'in (as) çocukları neden birbiriyle evlenmiştir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Kardeş kardeşe çaprazlama evlenilmesi Hz. Adem’in (as) şeriatında o zaman için meşru kılınmıştır
Hz. Havva validemiz her doğumunda biri erkek diğeri kız olmak üzere ikiz evlat doğuruyordu. Yirmi doğumda kırk çocuğu olmuştur. Bu evlilikte ilk doğan ikizler, bir sonrakilerin ikizleriyle, karşılıklı evlendiriliyorlardı. Ve kardeş kardeşe çaprazlama evlenilmesi o zaman için meşru kılınmıştır. (Peygamberler Tarihi- Asım Köksal)

“Rivayet olunduğuna göre, Hz. Âdem (a.s)'in, her batında (her defasında) biri erkek, biri kız ikiz çocukları oluyordu. O da, aynı batın (seferde) doğan kızını, diğer batında doğan erkek evladı ile evlendiriyordu.” (Fahreddin er-Razi, Maide 27. ayet tefsiri)
Her Peygamberin şeriati kendi zamanının şartlarına uygun olarak gönderilmiştir.

“…(Ey insanlar!) Sizden her biri(niz) için (her peygamberin devrine âid) bir şeriat ve bir yol kıldık…” (Maide, 48)

“Enbiyâ-yı sâlife (geçmiş peygamberler) zamânında, tabakāt-ı beşeriye (insanlık tabakaları) birbirinden çok uzak ve seciyeleri (ahlâkları) hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca ibtidâî (fikirleri basit) ve bedeviyete (göçebeliğe) yakın olduğundan, o zamandaki şeriatlar, onların hâline muvâfık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hattâ bir kıt‘ada bir asırda, ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Sonra âhir zaman peygamberinin gelmesiyle, insanlar güyâ ibtidâî (ilkokul) derecesinden, idâdiye (lise) derecesine terakkī ettiğinden (yükseldiğinden), çok inkılâbât ve ihtilâtât (değişiklikler ve karışıklıklar) ile akvâm-ı beşeriye (insan kâvimleri) bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden, ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir.” (Sözler, 27. Söz, 158)

Ayette belirtildiği gibi her peygambere ait ayrı bir şeriat gönderilmiştir. Adem (as) zamanında ise ikizlerin çaprazlama evlenmesi meşrudur. Çoğalma için bu durum, o zaman için gerekliydi ve en uygun olanı da böyle bir uygulamaydı ki Cenab-ı Hak bu şekilde hükmetmiştir. Fakat bir süre sonra bu hüküm kaldırılmıştır. Diğer şeraitlerde de bu tarz bir evlilik meşru görülmemiştir. Bu meselede diğer bir kısım meselelerde olduğu gibi elbette insanoğlunun aklının yetişemediği daha birçok hikmetler vardır. Sonsuz hikmet sahibi olan bir zatın aciz kulları olarak her hikmete vasıl olmamız mümkün değildir.
Ayrıca konuyla alakalı olarak “Peygamberlerin şeraitleri birbirinden neden farklıdır?” sorusunun cevabı için tıklayınız.
Allah’a Emanet Olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hz. Adem'in (as) çocuklarının birbiriyle evlenmesi nasıl meşru olmuştur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
gulay "24.11.2012 18:13" tarihinde demiş ki:
çok güzel bir cevap olmuş ben de merak merak ediyordum sebebini sorandan ve cevaplayanlardan Allah razı olsun. çok mantıklı gerçekten

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com