" Peygamberler " 2 yorum

 

 Nebi ile Resul'ün Farkı

Nebi ve Resul arasında fark var mıdır? Varsa nedir?

Resul lûgatta; Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete yada bütün beşeriyete Allah (cc) tarafından peygamber olarak gönderilmiş zat, manasındadır.
Nebi ise; Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeraitle gelmeyip kendinden evvelki Resulün getirdiği kitap ve şeraiti devam ettiren peygamber, demektir.
Nebi ve resul kelimelerinin anlamlarında (yani her ikisinin aynı anlama mı, yoksa ayrı ayrı anlama mı geldikleri babında) alimler çeşitli görüşler öne sürerek ihtilaf etmişlerdir:
İkisi de aynı anlama gelir: Haber verme kökünden gelmedirler. Bu fikirde olanlar şu ayeti delil gösterdiler;

“ Biz senden evvel hiçbir resul, hiçbir nebi göndermedik ki o, (bir şey) arzu ettiği zaman, şeytan onun dilediği hakkında (bir fitne) meydana atmış olmasın.”
(Hac, 52)
Cenab-ı Hak ayetinde, (ve ma erselna) buyurarak, her ikisini de (irsâli) sabit kılmıştır. Demek ki her resul aynı zamanda nebidir ve her nebi de aynı zamanda resuldur.
İkisi bir yönden ayrılırlar: Gaybdan haberli olma ve nübüvvet özelliklerini bildirme, derece bakımından yükselme hususunda peygamberlikle birleşirler. Resule fazla olarak risaleti vermede ayrılırlar ki, bu bildirmeyle görevlendirilmesi anlamında olur.
Bu görüşün delili de yukarıda geçen aynı ayettir. Çünkü ayette bu kelimeler ayrı ayrı zikredilmişlerdir. Eğer ikisi aynı şey olsaydı (yani aynı anlamı taşısaydı) Kur'ân gibi pek beliğ bir kelamda tekrarlanmaları güzel olmazdı.
Buna göre Resul, hem ibadetle hem de ümmete tebliğe me'mur olan bir peygamberdir. Nebi ise, yalnız ibadetle me'mur olan bir peygamberdir. Bu fikirde olanlar mezkûr ayeti buna göre yorumlamışlardır.

Sahih ve ekseri âlimlerin üzerinde durduğu görüş ise şudur:

Resul kendisine müstakil olarak kitap gelen peygambere denir. Kendisine müstakil kitap gelmeyen peygamber ise vahiy yolu ile tebliğe memur edilse bile nebidir, resul değildir. Her resul nebidir, her nebi resul değildir. (Şifa-i Şerif) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Nebi ile Resul'ün Farkı

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
bahadır07 "27.9.2012 19:30" tarihinde demiş ki:
din kültürü dersi için lazımdı iyi oldu.bundan sonra hep bu siteye geliyim
sude "10.10.2014 20:36" tarihinde demiş ki:
Cok guzel olmus ama sonuna yakin bana guzel gelmedi

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com