" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hz. Havva ve Hz. Meryem peygamber midir?

Hz. Havva ve Hz. Meryem peygamber midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Hz. Meryem; Ulul-Azm Peygamberlerden biri olan Hz. İsa'nın (as) annesidir. İsrailoğullarının ileri gelenlerinden ve alimlerinden biri olan ve Davut (a.s)'ın soyundan gelen İmran'ın kızıdır: Allah iman edenlere namusunu koruyan, İmran’ın kızı Meryem'i de misal gösterir" (Tahrim, 12)
Hz. Havva; İlk insan ve ilk peygamber Âdem (a.s)'in eşi, beşeriyetin anası ve ilk kadındır. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
İtikad imamlarından biri olan İmam-ı Eşari’ye göre Allah (cc), kadınlardan “Resul” göndermemiş fakat “Nebi” göndermiştir. Hz. Havva ve Hz. Meryem de gönderilen nebiyelerin içinde zikredilmiştir.
Resul; yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah (cc) tarafından peygamber olarak gönderilmiş olan zattır.
Nebi ise; yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resulün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren peygamberdir.
İmam-ı Eşariye göre Allah (cc) kadınlardan resul göndermemiş ama nebi göndermiştir. Çünkü kadın olmak vahye engel bir hal değildir. Nitekim Cenab-ı Hak bazı müstesna hanımlara vahiy göndererek nübüvvet vazifesi vermiştir.
İmam-ı Eşari’ye göre Allah 6 “nebiye” göndermiştir. Bunlar:
Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Havva, Hz. Sare, Hz. Musa'nın annesi, Hz. Hâcer’dir. (Zebidi, Tecridi Sarih Tercümesi ve Şerhi)
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hz. Havva ve Hz. Meryem peygamber midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com