" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ulû'l Azm peygamberler kimlerdir?

Ulû’l-Azm (Azm Sahibi) peygamberler kimlerdir?

Cevap:

Ulû’l-Azm (Azm Sahibi) Peygamberler:
Kur’an-ı Kerim’in azm sahibi olarak tanımladığı peygamberler vardır ki Allah (cc), Resulü Muhammed’e (asm) mücadelelerindeki sabırlarında onlara uymasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur:
“(Ey Resûlüm!) O hâlde, ülü’l-azm (sebat sâhibi) peygamberlerin sabrettiği gibi, (sen de) sabret! Ve onlar (o inkâr edenler) hakkında acele etme! Onlar va‘d olunup durdukları (azâbları)nı görecekleri gün, sanki (dünyada) sâdece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler. (Bu) bir tebliğdir! Hiç fâsıklar topluluğundan başkası helâk edilir mi?” (Ahkâf, 35)
Azmleri kuvvetli, imtihanları ağır ve mücadeleleri gayet zor olduğu için “Azm Sahibi Peygamberler” diye isimlendirilmişlerdir. Bunlar;
Hz. Muhammed (asm)
Hz. Nuh (as)
Hz. İbrahim (as)
Hz. Musa (as)
Hz. İsa (as)
Ayrıca Hz. İsmâîl, Hz. Ya‘kūb, Hz. Yûsuf ve Hz. Eyyûb (as) da ülü’l-azm peygamberler arasında sayılmaktadır. Bir başka görüşe göre de bütün peygamberler azim sâhibi, yani ülü’l-azm’dirler. (Râzî)
Peygamber Efendimiz (asm), peygamberler içinde en çok mücadele veren, en ziyade sabır ve fedakârlık gösterendir. Nitekim Cenab-ı Hak da onu diğer peygamberlerden daha çok övmüş ve ikrama mazhar kılmıştır. (Kuran’da Peygamberler ve Peygamberimiz- Arif Abdulfettah Tabbâra) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ulû'l Azm peygamberler kimlerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com