" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberlik makamı çalışarak kazanılabilir mi?

Peygamber Efendimizi (asm) Allah önceden mi peygamber olarak yarattı? Yoksa dünyada kulların içinde o daha layık diye mi seçildi? Yani peygamber olarak yaratıldığı için mi peygamber oldu? Yoksa insanlar içinden seçilerek mi peygamber olmuştur?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberlik kesbî değil, vehbîdir. Allah’ın (cc) ihsanıdır.
Peygamberlik kesbî değildir. Bir kimsenin gayretiyle çalışıp kazanabileceği bir makam değildir. Allah’ın (cc) dilediği kullarına verdiği bir ihsandır. Akrabiyet-i İlahiyenin (İlahî yakınlık) inkişafıdır. Hak’tan halka gelir.
Ancak Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle bu vazifeye kimin en layık olduğunu bilip peygamberlerini kulları arasından seçmiştir. Bu hakikate ayet-i kerimeler işaret etmektedir:
Bu (peygamberlik vazîfesi) Allah’ın ihsânıdır; onu dilediğine verir. Çünki Allah, pek büyük lütuf sâhibidir.” (Cum’a, 4)
İşte o ba's, yani öyle bir Resul gönderilmesi sırf Allah'ın fazlıdır, kesb ve çalışmakla kazanılır bir şey değildir. Onu dilediğine bahşeder. O, tabiat kanunları altına alınamaz. Yalnızca İlâhî üstünlüğün gereğidir. Ve Allah öyle çok büyük bir fazl sahibidir. Binaenaleyh o Resulün davetini kabul etmeli, talimatını bellemeli, ona göre ensârullah (Allah yardımcıları) olup Allah'ın vaad ettiği fazl ve fazilete ermelidir. (Elmalılı Hamdi yazır)

“Onlara bir âyet geldiği zaman da: “Allah’ın peygamberlerine verilenlerin benzeri, bize de verilmedikçe aslâ îmân etmeyeceğiz!” dediler. Allah, peygamberlik vazîfesini nereye vereceğini en iyi bilendir. Günah işleyenlere, kurmakta oldukları (tuzak) dolayısıyla, Allah katında bir zillet ve şiddetli bir azab yakında isâbet edecektir!” (En’am, 124)
Allah, peygamberliğini kime vereceğini çok iyi bilendir" diye buyurmaktadır. Yani, risaleti hususunda kimin güvenilir olduğunu, kimin buna ehil olduğunu çok iyi bilir. (Kurtubî Tefsiri)

Onlara bir âyet geldiği zaman da: “Allah’ın peygamberlerine verilenlerin benzeri, bize de verilmedikçe aslâ îmân etmeyeceğiz!” dediler. Allah, peygamberlik vazîfesini nereye vereceğini en iyi bilendir. Günah işleyenlere, kurmakta oldukları (tuzak) dolayısıyla, Allah katında bir zillet ve şiddetli bir azab yakında isâbet edecektir!
Velid b. Muğîre, Hz. Peygamber (asm)’a gelerek: “Eğer peygamberlik gerçek ise ben senden daha lâyığım. Çünki hem malım, hem yaşım seninkinden ziyâdedir” dedi. Diğer bir rivâyete göre ise Ebû Cehil: “Biz, Abd-i Menafoğullarıyla, şerefte koşu atları gibi hep berâber iken şimdi onlar: ‘Bizim aramızda nebî var ve ona vahiy geliyor’ diyorlar. Öyleyse, Muhammed’e verilen şey bize de verilmedikçe biz aslâ îmân etmeyiz” dedi. Bunun üzerine bu âyet-i celîle nâzil oldu. (Celâleyn Şerhi, c. 2, 432)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberlik makamı çalışarak kazanılabilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com