" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zenci veya Asyalı bir peygamber gönderilmiş midir?

Allah (cc) yeryüzüne zenci veya Asyalı bir peygamber göndermiş midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

“Muhakkak ki biz seni, bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak hak ile gönderdik. Ve hiçbir ümmet yoktur ki, içlerinde bir korkutucu gelip geçmiş olmasın.” (Fatır, 24)

“Halbuki her ümmetin bir peygamberi vardır. Artık peygamberleri geldiği (ve kimi iman, kimi de inkar ettiği) zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.” (Yunus, 47)

Allah Teala, daha önce geçmiş olan ümmetlere pek çok resul ve nebi göndermiştir. Bunlar arasında Allah'ın, haberlerini ve kavimlerinin kendi­lerine yaptığı muameleleri peygamberine bildirdiği Nuh, İbrahim, Musa, İsa (hepsine selam olsun) gibi peygamberler bulunduğu gibi, Allah tarafın­dan haberleri Hz. Peygamber'e (asm) bildirilmemiş olanlar da vardır.

“Celalim hakkı için, senden önce de peygamberler gönderdik; onlardan sana kıssa(larını) anlattığımız kimseler de var, içlerinden sana kıssa(larını) anlatmadığımız kimseler de var. Nitekim Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mu‘cize getirmesi mümkün değildir. Fakat Allah’ın emri geldiği zaman, hak ile hükmedilir; işte o zaman, (mu‘cizeleri) boşa çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğramıştır.” (Mümin, 78)

Kur'an-ı Kerim'de her millete mutlaka kendi içinden seçilen bir peygamber gönderildiği açıkça beyan edilmiş ise de, peygamberlerin toplam sayısı ve her birinin ismi, cismi, rengi, ırkı bildirilmemiştir. Peygamber Efendimiz (asm) yüz yirmi dört bin peygamber gönderildiğini rivayet etmiştir. Bu ifade gönderilen peygamberlerin kesretinden haber vermek içindir. Kuran’ı Kerim’de ise yalnızca yirmi beşinin adı geçmektedir. Nisa suresinde 164. ayette;

" Hem öyle peygamberler (gönderdik) ki, elbette onları(n kıssalarını) daha önce sana anlattık ve öyle peygamberler de var ki onları(n kıssalarını) sana anlatmadık." buyrulmuştur.

Her millete kendi içlerinden bir peygamber gönderildiğine göre zenci veya Asyalı bir peygamberin gelmiş olması mümkündür. Şu da var ki eğer bir toplum içinde bir peygamber yoksa dahi peygamberin mesajından haberdar olan insanlar mevcutsa o topluma Allah’ın tebliği ulaşmış demektir. Dolayısıyla zenci veya Asyalı bir peygamber gelmemiş de olabilir.

Sonuç olarak “Zenci veya Asyalı bir peygamber vardır ya da yoktur” diye kesin bir hüküm vermek yanlış olur. En doğrusunu bilen Allah’tır.

Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zenci veya Asyalı bir peygamber gönderilmiş midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com