" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cehennem nerededir?

Cehennem şu an var mı, varsa nerededir?

“De ki: Her şeyin bilgisi Allah katındadır. Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.” (Mülk, 26/Neml, 65)
Bazı rivayetlerde cehennem, yerin altında olarak ifade edilmiştir. Açıklamalarda yerin altı ifadesiyle dünyanın merkezi ve çekirdeği hükmünde olan “barisfer”katmanına işaret edilmektedir.
Jeolojik olarak da bilinmektedir ki; yerin altına inildikçe her 33 metrede sıcaklık bir derece artar. Dünyanın yarıçapı 6000 küsur km. olduğundan, merkezde sıcaklık 200.000 dereceye ulaşır. Dünyadaki ateşin derecesinden ise yaklaşık 70 kat daha fazla olması, cehennem ateşine dair şu hadise uygun düşer:

"
Cehennem ateşi (miktarca ve sayıca) dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece fazla kılınmıştır. Bunlardan her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir." (Tecrîd-i Sarih Tercüme ve Şerhi)
Dünyanın merkezindeki 200.000 derecelik bu ateş, cehennemin çekirdeği hükmünde olup, kıyamet günü yer küreyi çatlatarak bütün dehşetiyle ortaya çıkar. Genişleyip büyüyerek son şeklini alır ve büyük cehenneme dönüşür.
Mesela; magmadaki ateşin zaman zaman yanardağ patlamalarıyla fışkırıp yeryüzüne çıkması, hatta bir şehri kül etmesi; ileride merkezdeki ateşin tamamen boşaltılıp dünyayı saracağına, bu şekilde büyük cehenneme dönüşeceğine bir işaret olabilir.
Bir rivayette de; cehennemin dünyanın yörüngesi altında olduğu söylenmektedir. Fakat şu an son şeklini almış değildir. Görünüp bilinmemesi ise karanlık ve nursuz bir ateşi olduğundandır.
Bu açıklamalarla birlikte bilmeliyiz ki: “Kadîr-i Zülcelâl’in mülkü çok geniştir. Hikmeti nereyi uygun görür ve gösterirse cehennem oraya yerleşir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cehennem nerededir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com