" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Reenkarnasyon

Reenkarnasyon hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Reenkarnasyon, hiçbir İlahî kaynağa dayanmayan bâtıl bir inançtır. Türkçe'de "ruh göçü" veya "tenâsüh" diye de adlandırılır. Bu düşüncedekiler, ölümden sonra ruhun başka bir bedene geçeceğine inanırlar.
Tenâsüh ve reenkarnasyon inancı -esasta- aynı olmakla beraber ülkelere ve bölgelere göre çok farklılık göstermektedir.
Reenkarnasyon; Budizm kaynaklı olmasına rağmen, farklı dinlerden de bu düşünceye inanan çok insan vardır. Daha çok öldükten sonra yok olma ya da ebedî cehennem korkusu yaşayanlar, bu fikri bir çıkış yolu olarak görmektedirler. Haşrin ve ahiretin inkârınasebep olanreenkarnasyon inancını bir müslümanın taşıması ise, İslam dininden çıkmasına sebep olur.
Reenkarnasyon inancı taşıyanlara göre; insanın ruhu bir bedenden diğer bir insan bedenine geçerek, bu değişim içerisinde kötü ahlakından kurtulur ve mükemmelleşir (tekâmül eder). Ve tam bir mükemmeliyet kazanana kadar bu süreç devam eder. Halbuki bu inanç, pek çok çelişkileri beraberinde getirmektedir.
Mesela; Ruhun temizlenmesi için beden değiştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünmek, bütün ruhların başlangıçta kötü ahlaklı olduğunu kabul etmek demektir.
Reenkarnasyon inancıyla haşir ve ahiret de inkar edilmiş oluyor. Çünkü bu inanca göre ruh birçok beden değiştiriyorsa, insan haşirde hangi bedenle dirilecek?
Ayrıca reenkarnasyon inancıyla cehennem de inkâr edilmiş olur. Çünkü bu inanca göre ruhlar dünyada beden değiştirerek tekâmül ediyorsa, bütün ruhlar kemâle erdiği için cehenneme gerek kalmayacak.
Reenkarnasyon inancını taşıyanlar, ruhun beden değiştirmesiyle insanlar arasındaki adaletin sağlandığını da zannederler.
Mesela; bir insan fakir olarak yaşamışsa, bir sonraki hayatında ona zenginlik verilerek güya eşit hayat şartları sağlanmış olmaktadır. Halbuki; bu düşünceye göre kıyamet vaktinde henüz kemale ermemiş ruhlar, kıyametin kopmasıyla acaba bu eşitlikten nasıl yararlanabilecekler!? Şaşılacak şey, en mükemmel adalet yeri olan ahireti inkar edip böyle hakikatsiz inançlarla insanların adalet aramasıdır...
Tenâsüh inancında reenkarnasyondan farklı olarak; tekâmül fikri yani mükemmelleşme yoktur. Tenâsüh; ruhun ceza veya mükâfat olarak öldükten sonra "hayvan, bitki ya da insan bedenine geçmesi" olarak kabul edilir. Bundaki mantıksızlık ise; bilindiği gibi, suçlu hatasını bildiği ve cezasını hissettiği zaman, cezanın bir anlamı olur. Halbuki hayvanlarda şuur olmadığına göre;hayvan bedenine girmiş olan bir ruh, cezalandırıldığını nasıl bilecek!?
Bu düşünceye göre; mutluluk ve sıkıntılar bir önceki hayatta yapılan iyilik ve kötülüklerin sonucudur. Halbuki: insan, önceki yaşamında yaptığı hatanın cezasını sonraki yaşamında çekse bile cezasının farkında olmayacaktır. Mesela; akıl hastası olan bir kimse cinayet işlese kendisine verilen cezayı ne kadar hisseder? Veya böyle bir kimse kendisine yapılan iyilik ve mükâfattan ne anlar?

Reenkarnasyoncuların dayanağı:

Reenkarnasyoncular fikirlerine delil olarak hipnozu kullanmaktadırlar. Mesela; hipnozla uyutulan bir kişi, güya daha önceki hayatında sahip olduğu kişiliğini, yaşadığı yeri, ailesini vs. anlatır.
Fakat bu söylenenler hipnoz esnasında bilinçaltına yerleştirilen telkinlerdir.
Veya psikiyatrların açıklamalarına göre; "çoğul kişilik (dissosyetif bozukluk)" denilen bir hastalığın eseridir.
Bazıları da cinlerin insan vücuduna girebildiklerini ve bu esnada konuşanın o vücuttaki cin olduğunu söylerler. Cinler çok uzun yaşadıkları için, daha önce içine girmiş olduğu bir vücuda ait bilgiler verir. Zaten hipnozla uyutularak konuşturulan insanın sesinde değişiklik olur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Reenkarnasyon

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com