" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ruhların hepsi Allah'a (cc) secde etti mi?

Ruhlar âleminde bazı ruhların secde ettiği bazısının da emre itaat etmeyip secde etmediği söyleniyor, bu doğru mu? Ruhlar daha dünyaya gelmeden bir imtihana mı tabi tutuluyorlar ki; bir kısmı asi bir kısmi muti oluyor?

Ruhlar âleminde bütün ruhlar Allah'a (cc) secde etmiştir. Bazı ruhların asi davranıp secde etmediği söylemleri doğru değildir. Ruhlar âleminde yaşanan bu hadise bir imtihan değil Allah'ın (cc) insanlardan almış olduğu sözdür. İnsan, dünyaya imtihan için gönderilmiştir. İmtihanını kaybedenler misakını (yeminini) bozmuş olanlardır.
“Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet ettiği halde, size ne oluyor ki Allah’a iman etmiyorsunuz? Halbuki (Allah, ruhlar âleminde sizden) sağlam sözünüzü almıştı; eğer (gerçek) mü’minler oldu iseniz (ahdinize uyun ve samimane iman edin)!” (Hadid, 8)
“Hani Rabbin, Âdemoğullarının bellerlinden zürriyetlerini çıkarıp da onları kendilerine karşı şahit tutmuştu (ve buyurmuştu ki:) “(Ben) sizin rabbiniz değil miyim?” (Bütün ruhlar) kalû bela (dediler ki:) “(Evet! Sen bizim Rabb’imizsin) şahit olduk!” Ta ki kıyamet günü: “Doğrusu biz bundan habersiz kimselerdik!” demeyesiniz.” (Araf, 172)
Ayetlerde bildirildiği üzere Cenab-ı Hak ruhlar âleminde: “Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?” Diye sormuş. Onlar da “evet” diye cevap vermişlerdi. Allahü Teala şöyle buyurmuştu: Kıyamet günü biz bunu bilmedik” dememeniz için yedi göğü ve yedi arzı size şahit tutuyorum ve babanız Âdem’i size şahit kılıyorum. Hiç bir şeyi bana ortak koşmayın. Muhakkak ben, size ahdimi (yemin) ve misakımı hatırlatacak elçiler göndereceğim, kitaplarımı size indireceğim. Onlar da: Senin bizim Rabb’imiz ve İlahımız olduğuna şehadet ederiz. Bizim için senden başka Rab senden başka ilah yoktur, deyip o gün Allah’a itaat ettiklerini ikrar etmişlerdi. (İbn-i Kesîr) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ruhların hepsi Allah'a (cc) secde etti mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com