" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Beşeri Yönüyle Hz. Muhammed (asm)

"Hz. Muhammed'in (asm) beşeri yönü" ifadesinden ne anlamalıyız?

Peygamberler zahirî halleriyle beşerdirler, ruhî cihetten ise meleklere benzerler

“De ki: ‘Ben de ancak, sizin gibi bir insanım; (şu var ki) bana, İlâhınızın ancak tek bir İlâh olduğu vahyediliyor…” (Kehf, 110)
“(Ey Resulüm!) Senden önce peygamberlerden gönderdiklerimiz var ya, şüphesiz ki onlar da elbette yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi…” (Furkan, 20)
Beşerdeki maddi-manevi pek çok şey peygamberlerde de mevcuttur. Onlar da hastalanırlar, ölürler. Kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi insanî hisler onlarda da bulunur.
Peygamber Efendimiz de (asm) hastalanmıştır, kendisine soğuk ve sıcak isabet etmiştir, acıkmıştır, susamıştır, meşakkate uğramıştır. İşte bunlar beşere ait alametlerdir ve onlardan kurtulmak mümkün değildir.
(Kadı İyaz-Şifa-i Şerif)

Peygamber Efendimiz (asm) ruhen insanî sıfatların en üstünü ile muttasıftır

“Benim gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz.” (Kadı İyaz)
“Ben (bütün yönüyle) sizin sıfatınız gibi değilim. Ben yatarım, Rabbim bana yedirir, bana içirir.” (Kadı İyaz)
“Ben, unutmam. Fakat bana uyulsun diye unutturulurum.” (Kadı İyaz)
Bir şair şöyle der: "Muhammed (asm) bir insandır ama sıradan bir insan gibi değildir, taşlar arasında yakut ne ise o da öyledir."
Peygamberlerin ruhları ve iç âlemleri beşer sıfatının en üstünü ile muttasıftır. Tüm varlıkları ile Allah’a yönelmiştir (Allah’a ibadet etme ve Allah’ın emirlerini yerine getirme bakımından) meleklerin sıfatlarına benzer peygamberlerin sıfatları (her türlü) bozukluktan, afetlerden salimdirler. Onlara çok kere beşerî acz ve insanî zaaf gelmez. Çünkü onların iç âlemleri dış âlemleri gibi beşeri sıfatlara has olmuş olsa idi, melekleri görmeye, onlarla konuşmaya, onlardan Allah’ın emirlerini almaya ve onlarla görüşmeye güçleri yetmezdi. Nitekim peygamberlerden başka beşerden hiçbir kimsenin gücü yetmediği gibi. (Kadı İyaz-Şifa-i Şerif) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Beşeri Yönüyle Hz. Muhammed (asm)

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com