" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber efendimizin çok evlilik yapmasının hikmetleri nelerdir?

Peygamber Efendimizin çok evliliğinin hikmetleri nedir? Dörtten fazla evlenmiş midir?

Çok evlilik, sadece Peygamberimiz (asm) için değil yeni hükümlerle gelen peygamberler için bir gerekliliktir

“(Habibim Ya Muhammed!) Celalim hakkı için, senden öncede nice peygamberler gönderdik; onlara da zevceler ve çocuklar verdik…” (Ra’d, 38)
Çok hanımla izdivaç peygamberlik vazifesinin ruhuna zıt olmayıp bilakis yeni hükümlerle gelen peygamberler için zaruridir. Çünkü peygamberlik insanlığa her alanda en doğruyu tebliğ etmek ve sorunlarına ilahi çözüm getirerek rehberlik etmek demektir. Peygamber Efendimiz’in (asm) Medine’ye hicret ettikten sonra birden bire birçok hanımla nikâhlanması gerçekten düşündürücü ve manidardır. Ve elbette akl-ı selim olanlar için pek çok hikmetleri vardır.

İslam dininin aile içi hükümlerinin tesbiti, Peygamberimiz'in (asm)çok evliliği ile mümkün olmuştur

Peygamber Efendimiz’in (asm) tebliğ ettiği dinî hükümler sadece siyasi ve toplumsal hayatı değil aile hayatını da son derece ve yakından ilgilendirmektedir.
Dinin, aile mahremiyeti içinde cereyan eden pek çok yönleri vardır. Bu tarz mevzularda, bir insanın muhatabı ancak nikâhlısı olabilir. İşte aile hayatını ilgilendiren bu sünnetlerin bilinebilmesi, Resûlullah’ın (asm) çok evlilik yapmasının başlıca sebeplerindendir.
Peygamber Efendimiz’in (asm) mahrem olan aile hayatı yaşça, mizaçça, ilimce, kabiliyetçe farklı hanımlar tarafından görülmeli ve gözlenmeliydi. Görülenler, duyulanlar tesbit edilerek arkadan gelen nesillere aktarılmalı idi. Çünkü insanlar, her meselede en güzel örnekleri, ancak Peygamberimiz’in (asm) sünnetinde bulabilecektir. Öyleyse O’nun (asm) aile hayatında davranışları bir değil birçok hanım tarafından takip edilmeli ve mümkün olan en ince teferruatına kadar tespit edilmeliydi.
Bir kısım âlimler, Resûlullah’ın (asm): "Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku, gözümün nûru namaz" hadîsini izah ederek şöyle demişlerdir:
"Kadınların Resûlullah’a (asm) sevdirilmesinin sebebi tebliğ ettiği dinin hususen mahrem kısımlarının tesbitinde rollerinin büyük olmasıdır. Çünkü onlar, erkeklerin öğrenemeyeceği ve sormaktan da sıkılacakları hususları rivâyet ediyorlardı."
Nitekim İslam dininin sırları ve hükümlerinin taşıyıcısı, aktarıcısı o temiz ve pak annelerimiz olmuştur. Hemen hemen hükümlerin yarısı onlardan rivayet edilmektedir.
Hususen Hz. Aişe’nin (ra) bu hususdaki hizmeti fevkalâde büyüktür. 2210 hadis rivayet etmesiyle, "müksirûn" denen çok rivayet edenler arasında dördüncü sırada yer alır. Hz. Aişe’nin (ra) soru sormakta pek cesur olduğu, anlamadığı hiçbir meseleyi sessiz geçirmeyip mutlaka sorduğu belirtilir.

Peygamber Efendimiz’in (asm) çok evliliği pek çok siyasi meselelere çözüm getirmiştir

Hz. Muhammed’in (asm) birden fazla evlilik yapmasında dikkat çeken bir diğer sebep siyasî yöndür. O’nun (asm) hayatına baktığımızda;
•Hz. Safiye ile evlenmeleri; Hayber Yahudileri ile sıla-i rahime vesile olmuştur.
•Hz. Cüveyriye ile evlilikleri; Benî Müstalik'ten yedi yüz kadar harp esirinin bedava azatlıklarını sağlamıştır.
•Mekkelilerin lideri Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe ile evlilikleri; Ebu Süfyan'ın bozulan Hudeybiye Sulhü'nü yenileyebilmek için, kızını bahane ederek Medine'ye gelmesine, Peygamber Efendimiz'in (asm) hane-i saadetlerine kadar girmesine yol açmış, bu durum onun düşmanlığını bir nebzede olsa azaltmıştır.
Diğer evliliklerinin İslam dininin tebliğindeki rolü göz ardı edilemediği gibi siyasi yönüyle de İslamiyet’e sağladığı faydalar inkâr edilemez.

Sadece dünya lezzetlerini gaye-i maksat yapan sefih akıllar Peygamber Efendimiz'in (asm)çok evliliğini idrakten acizdirler

Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatına baktığımızda da 25 yaşından 53 yaşına kadar, yani bütün Mekke hayatı boyunca kendisinden 15 yaş büyük ihtiyarca bir hanımla iktifa ettiğini görürüz. Peygamber Efendimiz’in (asm) Medine’ye hicret ettikten sonra birden bire birçok hanımla nikâhlanması gerçekten düşündürücü ve manidardır. Ve elbette akl-ı selim olanlar için pek çok hikmetleri vardır.
Elli üç yaş gibi, insanlarda cinsi his ve heyecanın sükûnet bulduğu bir devrede vuku’ bulan Resulullah’ın (asm) evliliklerini süfli sebeplere bağlamak isteyenler de vardır. Dost ve düşmanlarının ittifakıyla güzel ahlakta eşi benzeri olmayan Peygamber Efendimiz’i (asm) böylesine süfli iftiralarla karalamak istemek elbette ahlak mevhumundan yoksun dünya lezzetlerinden başkasını düşünemeyen sefih kimselere aittir.

Peygamber Efendimiz (asm) aynı anda dörtten fazla evlilik yapmış mıdır?

“Eğer yetim olan (kız)lar hakkında (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) adaletli olamayacağınızdan korkarsanız, o halde size helal olan (başka) kadınlardan iki(nci), üç(üncü) ve (en çok) dörd(üncü hanımınız) olacak şekilde nikahlayın…” (Nisâ sûresi, 3)
Peygamber Efendimiz'in (asm)bu ayet-i kerime indiğinde nikâhı altında dörtten fazla hanımı bulunuyordu. Fakat Peygamber Efendimiz (asm)nikâhı altındaki hanımlarını boşamamıştır. Bunun sebepleri şöyledir:

Peygamber Efendimiz'e (asm) dörtten fazla hanımla nikâhlanması caiz kılınmıştır

Resulullah’ın (asm) hanımlarıyla olan nikâh bağlarının kopmaması hususunda ruhsat verilmiştir.
Şafiî derki: Allah-ü Teala’nın emirlerini beyan edici olan Resulullah’ın (asm) sünneti delalet ediyor ki; Resûlullah’tan başka hiç kimseye dörtten fazla kadını nikâhla toplama (aynı anda dört kadından fazlasıyla evlenme) caiz değildir. Âlimler arasında bu konuda ittifak vardır.
(İbn-i Kesir)

Peygamber Efendimiz'in (asm)hanımları mü’minlerin anneleridir

"Peygamber müminlere canlarından ileridir. Onun eşleri de müminlerin anneleridir." (Ahzab, 6)
“…Hem onların (Peygamber zevcelerinden) bir şey istediğiniz zaman, artık kendilerinden bir perde arkasından isteyin! Bu, hem sizin kalpleriniz için, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Çünkü sizin için Allah'ın Resulünü incitmeniz ve kendisinden sonra onun zevcelerini nikâhlamanız ebediyen (caiz) olmaz. Çünkü bu, Allah katında (pek) büyük (bir günah)tır.” (Ahzap, 53)
Resulullah’ın (asm) zevceleri mü’minlerin anneleridir. Peygamber Efendimiz'in (asm) nikahı altından çıkınca başkalarıyla evlenmeleri onlara haram kılınmıştır. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm)hanımlarını zor durumda bırakmamak için nikah bağlarını kopartmamıştır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber efendimizin çok evlilik yapmasının hikmetleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com