" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Tevrat'ın Müjdelediği Peygamber Hz. Muhammed'dir (asm)

Müslümanlar Tevrat’ta geçende tesniye: 18-18'deki ayetin Hz Muhammed’e (asm) işaret ettiğini iddia ediyorlar. Oysa Hz Musa’dan (as) sonra gönderilen Peygamber Hz İsa’dır (as). Neden müjdelenen bu peygamber Hz İsa (as) olmasın?

“Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve O’na emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek." (Tensiye 18-18)
Bilindiği gibi İsrail oğullarının kardeşleri İsmail oğullarıdır. İsmail oğullarından bir peygamber olarak gönderilen tek kişi Hz. Muhammed’dir (asm). Hz. Musa (as) Ulu’l Azm’dan yani en büyük beş peygamberden biri olduğu için kastedilen peygamberin de Ulu’l Azm’dan olması gerekir. Bu peygamberler: Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as), Hz. Muhammed’dir (asm). Hz. Nuh ve Hz. İbrahim peygamberler Hz. Musa’dan (as) önce gelmişlerdir. Öyle ise geriye “Senin gibi bir peygamber çıkaracağım.” ayetine dahil olabilecek iki büyük peygamber kalıyor.“Senin gibi” ifadesiyle Musa’ya (as) benzetilen peygamberin Hz İsa (as) olmadığı açıktır. Ayetin Hz Muhammed’e (asm) işaret ettiğini bu üç peygamber arasında bir karşılaştırma yaparak, birkaç madde ile göstereceğiz.
Hz. Musa’nın (as) bir anne-babası vardı. Aynı şekilde Hz. Muhammed’in (asm) de anne-babası vardır. Fakat Hz. İsa’nın (asm) sadece annesi vardı.
Hz. Musa (as) ve Hz. Muhammed (asm) normal bir doğuşla dünyaya gelmişler, Hz. İsa (as) ise hususi bir mucize ile yaratılmıştır.
Hz. Musa (as) ve Hz. Muhammed (asm) evlendiler, çoluk çocuk sahibi oldular, Hz. İsa (as) ise hayatı müddetince bekar kaldı.
Hz. Musa ve Hz. Muhammed (asm) tabii ölümle öldüler ve yeryüzüne gömülmüş olarak yatıyorlar. Halbuki İsa (as) semaya yükseltildi.
Hz. Musa (as) ve Muhammed (asm) kavimlerinin hem hükümdarı hem de yol göstericileriydiler. Hz. İsa (as) ise kavminin sadece yol göstericisiydi.
Hz. Muhammed (asm) ve Hz. Musa (as) arasındaki benzerlikleri daha da çoğaltmak mümkün. İslam âlimleri bunların yirmi kadar olduğunu söylemişlerdir.
(Risale-i Hamidiye s. 55)
Bu durumda Hz. Musa’ya (as) benzetilerek gelmesi haber verilen Hz. İsa (as) değil Hz. Muhammed (asm) olduğu gün gibi açıktır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Tevrat'ın Müjdelediği Peygamber Hz. Muhammed'dir (asm)

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com