" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ahirette hangi dili konuşacağız?

Ahirette hangi dili konuşacağız? Sorgu melekleri bize hangi dilde soru soracaklar?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm) Cennet dilinin Arapça olduğunu hadis-i şeriflerinde bildirmiştir:
“Arap kavmini üç şeyden dolayı seviniz. Ben Arabî’yim. Kur’ân Arabî’dir. Cennettekilerin lisanı da Arabî'dir”.
(Hâkim, Taberânî, Beyhakî)
Diğer bir hadis-i şerifte ise, Arapça ile beraber Farsça’nın da cennet dili olduğu zikredilmiştir:
“Ehl-i cennetin lisanı Arabî ve Farisî’dir.”
(Müsnedü’l-Firdevs)
Ahirette, Arapça bilmeyenler de Arapça konuşup anlayabilecekler. Dünyada kullandığımız dillerin farklı olması kabirde sorulan sualleri anlamamıza ve konuşmamıza mani olmaz. Çünküahiret âlemindeki işler, dünyadaki gibi sebeplere bağlı değildir. Mesela; dünyada bir dili konuşabilmek için belli bir zaman ve çaba harcayarak öğrenmek gerekiyor. Ahirette ise, bu sebeplerin hiçbirisine ihtiyaç duyulmadan Allah(cc)dilediği anda, O’nun istediği dili konuşabiliriz.
Allah’ın (cc) kudretine hiçbir şey zor değildir.

Ahirette hangi dili konuşacağız?
adlı makalemizden bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ahirette hangi dili konuşacağız?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com