" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cehennem ateşi hangi renk?

Cehennem ateşinin rengi nedir? Ateşin rengiyle ilgili hadis-i şerifler var mıdır?

Cevap:

Cehennem ateşi karanlık ve siyahtır
"Cehennem ateşi katran gibi siyah ve gece gibi karanlıktır." (Beyhakî)
"Eğer cehennem ateşinde yananlar dünya ateşini bulsalar, içinde uyuyup dinlenirler."
Peygamberimiz Cebrail’den (as) cehennem ateşini kendisine tarif etmesini istemiş, bu melek de onu şöyle tarif etmiştir: "Allah Teâlâ’nın emriyle ateş bin sene yakılıp kıpkızıl hâle getirilmiş, sonra bin sene yakılıp sapsarı hâle getirilmiş, sonra bin sene yakılıp simsiyah hâle getirilmiştir. Böylece o şimdi ışıksız, karanlık ve olabildiğe sıcak ve yakıcı bir ateştir. Onun içinde yanan bir insan yerdekilere gösterilse, bunların hepsi onun kötü kokusundan ve korkunç manzarasından bayılıp ölürler." (İhya-yı Ulum’id-Din)
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm): "Yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür!" buyurmuştu. (Yanındakiler):
"Zaten bu ateş, vallahi (asileri cezalandırmaya ahirette) yeterliydi" dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:
"Cehennem ateşi öbürüne altmış dokuz kat üstün kılındı. Her bir kat'ın harareti, bunun mislindedir." (Buhârî, Müslim, Muvatta, Tirmizî)
Bu hadiste ahiretteki cehennem ateşinin, derece ve şiddet itibariyle, dünyadaki ateşin yetmiş katı olduğu ifade edilmektedir. Ashab, kâfir ve asileri cezalandırmak için dünyadaki ateşin de yeterli olacağını söylemesi üzerine, Resulullah (asm), Allah'ın azabının ne kadar şiddetli olduğunu belirtmek üzere te'kiden, cehennem ateşinin dünyadaki ateşe nisbetle altmış dokuz kat olduğunu, her bir katın aynen dünyadakine eşit bir şiddete sahip bulunduğunu beyan ediyor. (Kütüb-i Sitte)
Yine Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır." (Tirmizî, Muvatta) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cehennem ateşi hangi renk?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com