" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cennet ehlinin hizmetkârları huriler mi olacak?

Cennette erkeklere huriler hizmet edecekse bayanlara kim hizmet edecek?

Cevap:

“(Aynı yaşları üzere) ölümsüz kılınmış çocuklar (ve genç hizmetçiler), pınardan (akan cennet şerbetleriyle doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehlerle onların (o sâbikunun) etrafında dolaşır.” (Vâkıa, 17-18)
“(Aynı çocukluk halleri üzere) ebediliğe erdirilmiş çocuklar (ve genç hizmetçiler) de etraflarında dolaşırlar. Onları gördüğün zaman, kendilerini (etrafa) saçılmış (birer) inci sanırsın!” (İnsan, 19)
Esasen hurilerin hizmet şekli cennetliklere eş olmak tarzındadır. “Gılman” ve “Vildan” olarak zikredilen cennet çocukları ve gençleri ise; hem bayanların hem erkeklerin hizmetine verilecektir.
Ayetteki çocuklar ifadesinden sadece erkekler anlaşılmamalıdır. Burada kastedilenler, dünyada buluğ çağına girmeden vefat eden kız ve erkek çocuklardır. Veya bazı rivayetlerde bahsedilen, istenilince Allah'ın (cc)bir anda yaratacağı cennet çocuklarıdır.
“Cennette mü’min, çocuk arzu ettiğinde, hamli, doğumu ve yaş alması bir anda oluverir.” (Tirmizî, İbn Mâce, Dârimî, İbn Hanbel)
Cennet çocukları orada ebedî ve daimî olarak bulunacaklar, hem cennet ehlinin çocuk sevme ihtiyacını karşılayacak, hem de onlara hizmet edeceklerdir. Elbette bu hizmet onlar için külfet değil lezzet sebebi olacaktır.
Cinsiyetlerinin nazara verilmemesi ise; hurilerden farklı olarak, sadece hizmet maksadıyla yaratıldıklarını gösterir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cennet ehlinin hizmetkârları huriler mi olacak?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com