" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Fetret Devri’nde ölenlerin durumu nedir?

Fetret Devri ne demektir? Fetret Devri’nde ölen kimselerin ahiretteki durumları nedir?

Cevap:

Fetret Devri peygamberlerin gönderilmesine ara verildiği zamandır
Fetret, kesilme manasındadır, peygamberlerin gönderilmesine ara verilerek, İlâhî vahyin kesildiği zamana denir. Bilhassa Hz. İsa (as) ile son Peygamber Hz. Muhammed (asm) arasında geçen zaman için kullanılır.
Peygamber Efendimiz’e (asm) peygamberlik vazifesi verilmesiyle, fetret devri sona ermiştir ve kıyamete kadar hiç yaşanmayacaktır. Çünkü Hz. Muhammed (asm) tüm âlemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamberdir.
Fetret Devri’nde ölenler selamettedir
“(Biz) bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azâb ediciler değiliz.” (İsrâ Sûresi, 15)
sırrıyla fetret devrinde yaşayan insanların dinin teferruatları sebebiyle hatalarından ceza görmeyeceklerinde bütün alimler fikir birliği içindedir. Hatta İmam-ı Şafi ve İmam-ı Eş’ariye göre imanın usullerinde bulunmayıp küfre de girse yine selamettedir, mes’ul olmaz. Çünkü Allah’ın, insanları emir ve yasaklarına uygun hareket etmekle vazifelendirmesi ancak peygamber göndermesiyle mümkündür. Hem de mesuliyet olabilmesi için peygamber gönderilmiş olduğunun bilinmesi ve peygamberin vazifesinin önemi anlaşılması gerekir.
Geçmişte gelen peygamberlerin dinlerini anlatması gaflet ve zamanın geçmesi sebebiyle gizli kalırsa ve anlaşılmazsa ehl-i fetret zamanında yaşayan kimseler o hakikatlerden mesul tutulmaz.
Eğer fetret devrinde yaşayanlar geçmiş peygamberlere tabi olursa sevap görür, olmazsa azap görmez. Çünkü hakikat gizli kaldığından iman için delil olamaz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Fetret Devri’nde ölenlerin durumu nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com