" Ahiret " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yılan, akrep, kertenkele gibi hayvanların ahiretteki durumları nasıl olacak?

Yılan, akrep, kertenkele gibi, insanlar tarafından pek sevilmeyen havanların ahiretteki durumları nasıl olacak?

Cevap:

Hayvanların ahiretteki durumları:
"Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman." (Tekvir Suresi, 5)
“Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; onlar da sizin gibi bir ümmet olmasınlar. Biz, kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanırlar” (En’am, 38)
İbn-i Abbas derki: Her şey Rabbinin huzurunda toplanır. (İbn-i Kesir)
Ayetlerden de anlaşıldığı gibi insanlar ve cinler gibi hayvanlar da kıyamet günü sûr üflendiğinde haşr olup Rabb’lerinin huzurunda toplanacaklardır.
“Boynuzsuz koç, boynuzludan hakkını alacaktır”. Hayvanlar arasında hüküm tamamlanınca Allahü Teala onlara; “Toprak olun” diyecektir de onlar toprak olacaklardır.
İşte bu sırada kafir: “Keşke ben toprak olsaydım.” Diyecektir. Yani keşke ben de bir hayvan olup da toprağa dönseydim diyecektir. Bu anlam meşhur Sûr hadisinde vârid olmuştur. Ebu Hureyre ve Abdullah İbn-i Amr ile başkalarından da bu anlamda pek çok haber nakledilmiştir. (İbn-i Kesir)
Fakat bu hesaplaşmanın ne tarzda olacağı bilinmemektedir. Mücazatı Allah’ın ilmindedir. Hayvanlarda tam bir irade ve şuur olmadığı için onların hesabı bu şekilde olacaktır.
Cennet ve cehennem, mükâfat veya ceza olarak hayvanlar için geçerli değildir. Haşrdan sonra ebedi hayat sadece insanlara ve cinlere mahsustur. Hayvanların ise sadece ruhları baki kalacaktır. Ancak Allah’a (cc) sadık dost olmuş ya da Allah (cc) yolunda telef olmuş hayvanlar hem ruh hem de cesetleriyle cennette bulunacaklardır.
Mesela, Cenab-ı Hakk için kurban edilen hayvanlar hem cesedi hem de ruhu ile beraber cennette yer alacaklardır. Çünkü Allah için telef olmuş, sadık dost olmuşlardır. Mükâfatları da, cennette onlara verilen cismani vücut olacaktır.
Ayrıca cennette bulunacak hususi hayvanlar şunlardır:
Mişkâtü’l-Envar isimli eserde İmam Mukatil’den bu hususta şöyle bir rivayet nakledilir:
Şu on hayvan Cennete girecektir:
1. İbrahim Aleyhisselâmın buzağısı.
2. İsmail Aleyhisselâmın yerine kesilen koç.
3. Salih Aleyhisselâmın bir mucizesi olan deve.
4. Yunus Aleyhisselâmı yutan balık.
5. Musa Aleyhisselâmın ineği.
6. Uzeyir Aleyhisselâmın merkebi.
7. Süleyman Aleyhisselâmın karıncası.
8. Belkıs’in hüdhüd kuşu.
9. Ashab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği.
10. Peygamberimizin Kasva isimli devesi. (Dürretü'n-Nâsihtn)
Sadık dost makamını kazanan bu on hayvan dışında da hangi hayvanların cesetleriyle beraber cennette bulunacakları elbette Allah’ın (cc) ilmindedir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yılan, akrep, kertenkele gibi hayvanların ahiretteki durumları nasıl olacak?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com