" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Alışverişte satıcı kendisine malın kaça geldiğini söylemek zorunda mıdır?

Alışverişte satıcı kendisine malın kaça geldiğini söylemek zorunda mıdır? Zorundaysa eğer bilmiyorsa öğrenmesi de zorsa ne yapmalıdır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
“Müsavemeli satış” bir malın alış fiyatı ve kârının söylenmeden satılmasıdır
Sorunuzda bahsettiğiniz satış çeşidi İslam’da “müsavemeli satış” olarak adlandırılmıştır. Bu satışta satıcı malın alış fiyatını ve kârını söylemek zorunda değildir. Konuyu daha da aydınlatması açısından günümüzde halk arasında en çok yapılan ve kâra dayanan alışveriş akitlerinden dört tanesini kısaca zikrettik.
1-Müsaveme (Serbest Pazarlıkla Satış):
Satıcının, malı alış fiyatını ve kârın miktarını söylemeden satmasıdır. Serbest pazarlık suretiyle yapılan bir satıştır. Ekseriya satışlar böyledir. Bunda kârın fâhiş miktarda olmaması gerekir.
2-Murabaha  (Kâr Miktarı Açıklanan Satış):
Satıcının, maliyet fiyatını, kâr miktarını belirterek satmasıdır. Meselâ: satıcının "bu malı, 1000 liraya aldım, 100 lira kâr ederek 1100 liraya sana sattım." demesi gibi. Bunda satıcının yalan söylememesi gerekir. Bu tür bir alış-verişte satıcının yalanı anlaşıldığında, yalan söylenilen miktar müşteri tarafından geri istenebilir.
3-Tevliye (Kârsız Satış):
Maliyet fiyatına kârsız satıştır, belirli bir kârla veya kârsız satışlarda müşteri, satıcının yalan söylediğini anlarsa-yukarıda kısmen değindiğimiz gibi- alış-verişi bozabilir.
4-Vâzia (Zararına Satış):
Maliyetten aşağısına, zararına satıştır. Günümüzde bilhassa mevsim sonlarında ve dükkân tasfiyelerinde başvurulan bir satış şeklidir. Satıcının beyan ettiği fiyatlarda yalancı olmaması gerekir. Eğer yalan meydana çıkarsa alıcı fazla miktarı satıcıdan talep edebilir.
Not: Murabaha, tevliye ve vazia satışlarında, malın ilk alınış fiyatı bilinmelidir.

Kaynaklar: Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı; Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali; Şamil İslam Ansiklopedisi
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Alışverişte satıcı kendisine malın kaça geldiğini söylemek zorunda mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com