" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Balık avlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Olta ile balık avlanır mı? Balık avlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Olta ucundaki kanca, balığı ağzından yakaladığı için balığa eziyet olur mu?

Cevap:

“İslam dini, gerek Kur’ân ve gerekse hadislerde kara ve deniz avcılığını meşru kılmıştır.” (Kütüb-i Sitte)
“Size ve yolculara bir fayda olmak üzere, deniz avı ve onu yemek sizin için helâl kılındı…” (Maide, 96)
Ayetinden açıkça anlaşıldığı üzere balık avlamak caizdir.
Diyebiliriz ki; elbette avlanırken hayvana zarar vermeyecek, eziyet etmeyecek olan yöntemler tercih edilmelidir. Mesela “olta” yerine “ağ” kullanılabilir.
Nitekim hayvanlar insanlara hizmet için yaratılmıştır. Ve avlanan balık zaten ölecektir. Hiç menfaatsiz (yemek, geçim vs. gibi bir menfaat olmadan) sadece “eğlence” için yapılmadıkça, olta ile balık avlamak caiz değildir denilemez.
Elbette balığa eziyet etmemek adına balığın ölmesini bekleyip daha sonra oltayı çıkartmak daha doğru bir davranış olacaktır.
İslam, rahmet ve merhamet üzerine kuruludur. Yeryüzündeki bütün mahlukâta karşı şefkat ve merhamet beslenmesini, Allah’ın yarattığı fıtratın ve güzelliklerin korunmasını emreder. Bu sebeple, hiçbir fayda sağlamaya yönelik olmayan ve sırf hayvanlara eziyet vermek ve bu yolla eğlenmek için yapılan avlanma, İslami ilkelerle bağdaşmaz. Bu konuda Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
“Kim bir serçe kuşunu boş yere öldürürse, o kuş kıyamet günü Allah’a şikâyette bulunarak der ki: Ya Rabbi! Falanca kişi hiçbir yarar gözetmeden beni boş yere öldürdü!”(Neylü’l-evtar) (İslam ve Toplum İlmihali)
“Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş da yoktur ki, sizin gibi birer ümmet (yaratılışları ve ihtiyaçları ile aynı birer nevi‘) olmasınlar! (Biz) kitabda (Levh-i Mahfûz’da) hiçbir şeyi eksik bırakmadık; sonra (hepsi) ancak Rablerinin huzûrunda toplanacaklardır.” (En’am, 38)
Peygamber Efendimiz (asm) başka bir hadisinde ise şöyle buyurmuştur:
“Kim av peşine düşerse gafil olur.”
İslam âlimleri, bu hadisi açıklarken, eğlence maksadıyla yapılan avcılığın kerâhetine ittifak ederler. Mesela Sindi, avcıda, av sevgisinin kalpte galebe çalarak, başka hususlarda avcıyı gaflete atacağını söyler. Aliyyü’l-Kari ise avcının taat, ibadet, cemaat ve cumaya iştirakten gaflet edeceğini belirttikten sonra, kalbin ulvi hislerini kaybederek katılaşacağına dikkat çeker. “Avcı hayvanları öldürmede vahşi ve yırtıcı hayvanlara benzediği için, zamanla şefkat ve merhamet duygularından uzaklaşır.” der.
Bazı âlimlerimiz bu kerâhetin, ihtiyaç değil de eğlence için yapılan avcılığa râci olduğunu daha sarih şekilde ifade ederler: “Kim zevk ve eğlence için avcılığı adet haline getirirse, gafil olur. Zira zevk ve eğlence ölmüş kalpten hâsıl olur. Fakat kim de gıdasını temin için avlanırsa, bu caizdir, zira Ashâb’dan bir kısmı avlanmıştır.” (Kütüb-i Sitte) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Balık avlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com