" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Bir erkeğin yabancı bir kadına bakması hangi durumlarda caizdir?

Bir erkeğin yabancı bir kadına bakması…

Cevap:

Dinimizin “zarurî haller nazarı mübah kılan” prensibince, bir erkeğin yabancı bir kadına bakmasını dinen mübah kılan halleri şöyle sıralayabiliriz:
1.Bir kimsenin evlenmek istediği bir kadının ellerine ve yüzüne bakması,
2.Satın alınmak istenen cariyenin avret sayılmayan yerlerine bakmak,
3.İhtiyaç anında tanıyabilmesi gerektiğini düşünerek alışveriş yaptığı kişinin yüzüne bakmak,
4. Şahitlik görevi verilen kadınların, sadece yüzlerine bakmak maksat için kafi geleceğinden, hakimin şahit durumunda olan kadının yüzüne bakması,
5.Tedavi kastiyle bakmak.
Mesela: Sünnetçinin sünnet ettiği erkeğin fercine bakması zarurete binaen caiz olduğu gibi, emin bir doktorun da muayene ettiği kadına bakması caizdir. (Er Râzî)
Çünkü:
“Allah Teala, insanlar için daima zorluğu değil kolaylığı emreder.” (Bakara,175)
Ve “Dini konularda müminlere hiçbir zorluk kılmamıştır “ da…” (Hac, 78)
Ancak bunun birtakım şartları olması gerekir. Şöyle ki:
a) Doktor ilim ve ihtisas sahibi olmakla beraber; muttaki, emin ve adil bir kimse olmalıdır.
b) Muayene ederken, muayene edeceği mahalli gereğinden fazla açmamalıdır.
c) O beldede ihtisas sahibi (kadın) doktor olmamalı.
d) Muayene, hastanın kocası olmadığı zaman, annesi veya kız kardeş gibi emin bir kimsenin yanında yapılmalı, halvet halinde olmamalı.
e) Müslüman doktor varken gayr-ı Müslim tercih edilmemelidir. (Abdullah Ulvan, Terbiyet’ül-Evlat)
6.Kadının boğulma, yanma gibi felaketle karşı karşıya kalması anında onu kurtarmak için bakmak ve dokunmak,
7.Ta’lim kastiyle bakmak. (Er-Razi)
(Adab-ı Muaşeret) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Bir erkeğin yabancı bir kadına bakması hangi durumlarda caizdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com