" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Çocuğu otuz aydan fazla emzirmek caiz midir?

Bir anne çocuğunu otuz aydan fazla emzirebilir mi?

Cevap:

Çocukların kaç yıl emzirilmesi gerektiği ayetlerde açıkça bildirilmiştir:
“Anneler de, emzirmeyi tamamlamak isteyen (baba) için, çocuklarını tam iki yıl emzirirler.” (Bakara, 233)
“(Biz) insana, ana-babasına iyilik etmeyi de tavsiye ettik. Anası onu zahmetle (karnında) taşımış ve onu zahmetle doğurmuştur. Hem (ana karnında) taşınması ile sütten kesilmesi, otuz aydır. Nihâyet gücü kemâle erip, (yaşı) kırk seneye vardığı zaman dedi ki: “Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin ni‘metine şükretmemi ve râzı olacağın sâlih bir amel işlememi bana ilhâm eyle ve benim için zürriyetim içinde iyi hâl(in devâmını) nasîb et! Doğrusu ben, sana tevbe ettim ve şübhesiz ben, (sana) teslîm olanlardanım.” (Ahkaf, 15)
Hanefiler; radanın (süt emmenin) zamanıyla ilgili olarak iki görüşün mevcut olduğunu söylediler:
Birinci görüşe göre rada zamanı iki buçuk sene yani otuz aydır. Bu süre zarfında çocuğun karnına süt ulaşırsa bu şer’i rada olur. Ama bu müddet bitiminden sonra karnına süt ulaşırsa bu şer’i rada olmaz.
Birinci görüş Ebu Hanife’nin, ikinci görüş İmameyn’indir. Ebu Hanife’nin görüşüyle mi yoksa İmameyn’in görüşüyle mi amel etmek gerekir?
Cevaben deriz ki; tercihe şayan olan bunda delilin kuvvetine bakmaktır.

“Anneler de, emzirmeyi tamamlamak isteyen (baba) için, çocuklarını tam iki yıl emzirirler.” (Bakara, 233)
Esasen İmameyn’in görüşüdür. Müftabih olan görüş de budur.
Malikiler dediler ki; rada (emzirme) müddeti iki sene iki aydır. Bu da toplam yirmi altı ay eder. Her halde bu iki ayı ihtiyat için eklemişler. Ama bu süre zarfında süt emmek, mahiyeti yakında açıklanacak olan haramlığı gerektiren şer’i bir rada değildir.
Ancak çocuk süte ihtiyacı kalmadığı için sütten kesilmesinden önce süt emerse bu emişi şer’i rada olur. Ama sütten kestikten sonra meme sütüne ihtiyacı kalmadıktan sonra emzirirse, bu şer’i rada olmaz. Süte ihtiyacı kalmadıktan uzun zaman sonra da kısa zaman sonra da emzirilse hüküm aynıdır.
Bazıları der ki; çocuk iki yaşını tamamlamasından önce sütten kesilip süte ihtiyacı kalmamış bile olsa emzirilmesi şer’i bir rada sayılır. Hanefiler bu görüşe sahiptir. Ama bu görüş zayıftır.
Rada hususnda Malikiler dışında mezheb imamları arasında bir ihtilaf yoktur. Malikiler ise iki sene içinde sütten kestikten sonra yapılan emzirme hususunda ihtilaf etmiş ve iki seneye iki ay eklemiştir. Onların meşhur görüşü budur.
Mûtemed olan görüş ise, daha önce belirtildiği gibi rada süresinin iki buçuk sene oluşudur.

(Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)
Şer’i rada miktarının en fazlası 30 ay oluşudur (Hanefi mezhebinin görüşüne göre). Daha fazla radanın haram olduğunu bildiren bir hüküm yoktur.
Ancak rada miktarı iki buçuk seneyi yani otuz ayı geçtiği taktirde çocuğun vücudunda sıhhatine zarar vermeyecek ise devam edilebilir. Fakat çocuğa sütün faydalı olduğu dönem şeriatın belirttiği iki- iki buçuk senedir. (Diyanet İşleri Başkanlığı) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Çocuğu otuz aydan fazla emzirmek caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com