" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İçki satan yerden alış-veriş yapmak uygun mudur?

İçki gibi haram şeyleri satan yerlerden alış-veriş yapmak caiz midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Haram olan bir şeyi satan yerlerden alış-veriş yapmak dinimizde uygun görülmemektedir. Nitekim Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, iyilik ve hayırda yardımlaşıp şer ve günahta asla yardımlaşılmaması ve destek olunmaması gerektiğini açıkça bildirmiştir:

“…Hem iyilik ve takvâ üzerine yardımlaşın,  günah ve düşmanlık üzerine ise yardımlaşmayın, hem Allah’tan sakının! Şüphe yok ki Allah, azâbı çok şiddetli olandır.” (Maide, 2)
İmam-ı Kurtubî Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirini şu şekilde yapmıştır:
“…yüce Allah’ın emrettiği hususlar üzerine birbirinize yardımcı olunuz ve birbirinize bunu teşvik ediniz, bunlar gereğince amel ediniz. Allah’ın yasakladıklarından da birbirinizi vazgeçiriniz ve uzak tutunuz. Bu da Peygamber’den (asm) gelen şu rivayete uygun düşmektedir: “Bir hayrı gösteren, onu işleyen kimse gibidir.” (el-Heysemî) şerri gösteren de onu işleyen gibidir, denilmişti. Allah “Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde ise yardımlaşmayın” diye buyurarak, bize yasaklamada bulunmaktadır. Günah, işlenen suçlardan dolayı kişiyi bulan hükümdür. “Haddi aşmak” ise insanlara zulm etmek demektir. Arkasından yüce Allah genel bir ifade ile yine takvayı emredip tehditte bulunarak: “Allah’tan korkun, şüphesiz Allah cezası pek şiddetli olandır.” diye buyurmaktadır.” (İmam Kurtubî)
Peygamber Efendimiz (asm) "Kötülüğe sebep olan onu yapan gibidir." buyurmuştur
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Kötülüğe delalet eden (yol gösteren) onu yapan gibidir.” (Deylemi)
İbn-i Mesud Hazretleri, "Bir günah işlendiğini duyduğu vakit, o günahın işlendiğine sevinirse, aynı günahı işlemiş gibi olur" buyurdu. Hadis-i şerifte de “Doğuda bir adam öldürülür de, batıda olan buna razı olursa, onu öldürme günahına ortak olur” buyuruldu. (İ. Gazali)

“İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.” (Ebu Davud, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace)
İmam-ı Taki Hazretleri; "Zulüm yapan, zâlime yardım eden ve bu zulme razı olan, bu zulme ortaktır” buyurmuştur.
Hadis-i şeriflerden; iyi veya kötü bir işe aracılık edene, o işi yapan kadar sevap veya günah verileceği anlaşılmaktadır.

Resulullah (asm)  içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir
Enes’den (ra) rivâyete göre, Resûlullah (asm) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir; “İçki yapılacak malzemeyi sıkan kimseye, sıkıştırmak için malzeme temin edene, içene, taşıyana, kendisine taşınan kimseye, ikram edip başkasına sunan kimseye, alım satımını yapana, kazancını yiyene, satın alana ve kendisi için satın alınana.” (İbn Mâce, Ebû Dâvûd)
Ticarette mübadele edilen malın kıymetli olması: Ticareti yapılan mal, kullanılması dînen caiz olan maldır; helâl olan yiyecekler, giyecekler, çeşitli eşyalar gibi. Kullanılması haram olan eşyanın ticareti de haramdır. Peygamberimiz Mekke fethinde insanlara şöyle demiştir: "Allah ve Resulü şarap (bütün alkollü içkiler), ölü hayvan, domuz ve putların satışını yasakladı." (Müslim, Müsakat, 13).
Sonuç olarak belirtilmelidir ki; haram olan şeyleri satan yerlerden alış-veriş yapmamak takva cihetiyle en uygunudur. Mümin kimse, iyilik ve hayırların destekçisi olmalıdır. Şer ve günahlara yardımcı olmaktan sakınmalıdır.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İçki satan yerden alış-veriş yapmak uygun mudur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com