" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İki bayram arası düğün yapılabilir mi?

İki bayram arası düğün yapmak caiz midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

İki bayram arasında düğün yapılabilir. Şevval ayında evlenmek müstehaptır
Peygamber Efendimiz (asm) Ümmü Seleme vâlidemizle Şevval ayında nikâhlandı ve Şevval ayında zifâfa girdiler. (İbn Mâce, İbn Sâd)
Âişe validemizle evliliklerini ondan gelen sahîh rivâyetle bilmekteyiz. O diyor ki: "Resulüllah (asm) benimle Şevval'de nikâhlandı ve yine Şevvâl'de zifafa girdi. Artık Resûlüllah'ın hanımlarından hangisi onun katında benden daha bahtlı olabilir?"(Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî, Müsned)
Bu ifâdede nikâhın Şevvâl ayında olması faziletli gösteriliyor gibidir. Hattâ Urve der ki: Âişe, akrabası olan kadınları Şevvâl'de nikahlandırmayı severdi. Ama bu, bunun vâcip, hattâ sünnet olduğunu göstermez. Çünkü, görüldüğü üzere, Resulüllah'ın (asm) başka uygulamaları da vardır. O da bunu sırf Resûlüllah'ın (asm) kendisiyle olan evliliğine uyulmuş olacağı için hoş görüyordu. Yoksa -Allahu a'lem- Şevvâlde evlenmek eşler arasında sevgi ve muhabbet doğurur gibi bir inanca sahip olduğundan ötürü değil. (Ahmet el-Bennâ)

Bunun bir sebebi de câhiliyyet âdetlerini yıkmış olmak olabilir. "Fil-vâkî cahiliyet devrinde Araplar Şevvâl ayında evlenmeyi kerih görürlerdi. Bu gün dahi bazı cahiller, iki bayram arasında nikâh olmaz, diyerek bu âdeti yaşatmak isterler. Aksine bu hadîs-i şerîf, Şevvâl'de evlenmenin ve Şevvâl'de zifâfa girmenin müstehâp olduğuna delildir." (Davudoğlu)(İslam Fıkıh Ansiklopedisi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İki bayram arası düğün yapılabilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com