" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kravat takmak caiz midir?

Dinimize göre kravat takmanın mahzuru var mıdır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

İslâm, şahsiyet istiklâline çok önem verdiğinden Resulullah Efendimiz (asm) çok küçük denebilecek hal ve hareketlerde bile başkalarına benzemekten nehyetmiştir. Çünkü "kalıbı ile başkalarına benzeyenin kalbi ile de benzeyeceği" psikolojinin dahi kabullendiği bir gerçektir. "Kim bir kavme benzemeye çalışırsa ondandır" (Ebu Davûd, libas, 4; Müsned, 11/50) hadis-i şerifi de bunu anlatıyor olmalıdır. Ancak bu hadis-i şerifte "benzeyen" değil de "benzemeye çalışan" anlamında "teşebbehe" kelimesi kullanılmıştır. Öyle ise yasak edilen benzemenin:
1.Bir kavme benzeme (ona has bir hal ve hareketi yapma), 
2. Benzeme için özel çaba gösterme (tekellüf) gibi iki şartı vardır, diyebiliriz. 
Bu açıdan baktığımızda:
a. Kravat şu anda bir kavmin özelliği değildir, 
b. Kravat, falanca kavme benzemek için giyiliyor değildir.

Ancak şöyle söylenebilir: Müslümanların başkalarına benzemesi haram ya da mekruh olduğu gibi, kendilerine benzemesi (İslâm'a has elbiseler giymesi) de farz ya da sünnettir. Kravat ise İslâm'a has bir giysi olmadığına göre, giyilmesi en azından İslâmî olanı giymeye engeldir. Öyleyse mahzurludur. Bu mantıkta haklılık payı yok değildir. Binaenaleyh, nötr, yani giyilip giyilmemesinin bir şey değiştirmeyeceği bir ortamda her halde en iyisi giymemektir. Ama içinde yaşadığımız ortam nötr değildir ve özellikle resmî dairelerde çalışanlar ve oralarla çokça münasebeti olanlar giymemekle bir şey yapmış olacak da değillerdir. Öyle ise kibir ve cazibe kazanma gayesi taşımaksızın zaruret halinde kullanmalıdır.

(Fetvalarla Çağdaş Hayat, Faruk Beşer)

Sonuç olarak; zaruret hasıl olduğunda kravat kullanılabilir. Ancak zaruret hasıl olmadıkça keyfi olarak kullanılmamalıdır. 
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kravat takmak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com