" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kur’an cüzü çalışırken veya çalıştırırken abdestli olmak gerekir mi?

Kur’an cüzü çalışırken veya çalıştırırken abdestli olmak gerekir mi? Abdestsiz olarak çalışılsa hükmü nedir?

Cevap:

"Cumhurun (müctehidler çoğunluğunun) görüşü Mushaf'a abdestsiz dokunulamayacağıdır, ama alimler arasında Mushaf'ın abdestsiz de tutulabileceğini söyleyenler vardır." (Güncel Meselelere Dini Çözümler)
"Haleb-i Sağîr gibi bazı fıkıh kitaplarında, dini kitapların abdestsiz olarak ele alınması mekruh sayılmaktaysa da İmam-ı Azam’dan rivayet edilen bir görüş mekruh olmadığı yönündedir. Çünkü insan bu kitapları elle tutup okumakla doğrudan Kurân’a dokunmuş bulunmamaktadır Çünkü bu kitaplardaki âyetler esas kitabın muhtevasının az bir kısmını teşkil etmektedir Dolayısıyla, mekruh olmaz, denmektedir." (İbrahim Halebî)
Kur’an cüzünden çalışırken ya da çalıştırırken abdestli olmak daha iyidir. Çünkü Allah'ın kelamını öğrenirken veya bir kimseye öğretirken hürmeten abdestli olmak gerekir. Ancak olunmadığı takdirde de günaha girildiği söylenemez.
Maliki mezhebinde abdestsiz Kuran’a dokunulmayacağı hususunda cumhur ulemayla ittifak içinde oldukları halde Ku’ran öğrenen ve öğreten kimse için bu hükümden istisna edilmiştir. Kur’an çalıştırırken de bir zaruretten dolayı abdestsiz olunursa Kuran cüzüne dokunulmadan çalıştırılması takva cihetiyle daha efdaldir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kur’an cüzü çalışırken veya çalıştırırken abdestli olmak gerekir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com