" Fıkıh " 1 yorum

 

 Kurân'ı ve mealini müzik eşliğinde okumak caiz midir?

Kurân'ı sözsüz müzikle okumak veya dinlemek caiz midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Müzik beraberinde Kur’an okumak ya da dinlemek caiz değildir. Kur’ân okunurken dinlemek farzdır. Dolayısıyla sözsüz dahi olsa müzik, dinlemeye engel teşkil edeceğinden okuyanın veya dinleyenin bunu terk etmesi ve sadece kıraate odaklanması gerekir.
Kur’ân'a hürmet noktasından bakıldığında da bu durumun uygun olmadığı açıktır. Zira Kurân'ın okunuşundaki ahengi başka bir müzikle bastırmak caiz olmaz.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’ân-ı Kerim’in mealinin dahi müzik eşliğinde okunmasına fetva vermemiştir.
Din İşleri Komisyonu Başkanlığınca, bütün Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlarının katılımıyla l6.Şubat.2000'de Kur'ân-ı Kerim'in ayet ve surelerinin tercümelerinin müzik aletleri eşliğinde okunması konusu görüşülmüş ve aşağıdaki metin uygun görülmüştür.
Kur'ân çevirilerinin her hangi bir şiir şeklinde düzenlenerek müzik aletleri eşliğinde melodik, bir biçimde okunması, Kur'ân'ı kutsallığından soyutlamak, taşıdığı ilahi boyutu, takip ettiği yüksek amacı gözardı etmek ve onu insan zihninin ürettiği alelade bir ürün konumuna indirmek anlamına gelir. Kur'ân okuma adabı ve imanın korunmasıyla ilgili bazı bahislerde bu çeşit konular üzerinde de hassasiyetle durulmuştur.
Kur'ân'ın, orijinal metniyle, gerek namaz içinde, gerek namaz dışında okunması bir ibadet olduğu gibi, namaz dışında tercümesinin okunması da ibadet niteliğini taşır. Bu itibarla Kur'ân tercümesinin müzik aletleri eşliğinde okunması, ibadetin sahip olduğu huzur ortamını, manevi ve ilahi konumu zedeler ve sarsar. Ayrıca bu durum, müzik ile ibadetin 'bir noktada' özdeşleşmesine ve zamanla müziğin camilere girmesine zemin hazırlar. Bu ise İslam'ın kesinlikle onaylamayacağı bir durumdur. 'Dinin korunması' ilkesinin, bütün ilahi ve semavi dinlerde korunması öngörülen beş temel husustan biri olduğu kesin bir hakikattir.
Kur'ân'ın tercümesinin, müzik araçları eşliğinde okunması yoluyla, mesajlarının halk kitlelerine kolaylıkla ulaştırılması amaçlanıyorsa, Kur'ân'ın böyle bir uygulamaya kesinlikle ihtiyacı yoktur. Zira, indirilişinden bu yana, Kur'ân'ın insanlar tarafından anlaşılması amacıyla, onun ruhuna ters düşmeyen pek çok çalışma yapılmış, eserler te'lif edilmiş, tercümeler yapılmıştır. Bu sebeple Kur'ân tercümesinin müzik eşliğinde okunamaz oluşunu Kur'ân'a ait mesajların önündeki bir engel olarak görmek de mümkün değildir. Ayrıca, Kur'ân tercümesinin müzik eşliğinde, bir şiir ve türkü/şarkı edası içinde okunması halinde, müzik kendiliğinden ön plana çıkacak, sözler ise geri planda kalacaktır. Kaldı ki İslam tarihinin hiçbir döneminde Kur'ân veya mealinin müzik eşliğinde okunduğu görülmemiştir.
Günümüzde böyle bir uygulamaya girişilmesi İslami ve ilmi gerçeklere aykırı olduğu gibi, geniş halk kitlelerinin huzurunun bozulmasına ve gereksiz tartışmalara sebep olacaktır. Ayrıca getirilecek böyle bir uygulama doğrudan doğruya Kur'ân'ı tezyif etmek, eğlenceye almak ve küçümsemek demektir. Halbuki Allah Teala 'Şüphesiz bu Kur'ân hak ile batılı ayıran bir sözdür. o bir eğlence ve boş söz değildir.' (Tarık, 13-14) buyurarak Kur'ân'a karşı takınılacak bu tür tavırları kesinlikle yasaklamıştır. Yine Allah 'Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyor ve nasibinizi, yalanlamanızdan ibaret kılıyorsunuz?' (Vakıa, 81-82) buyurarak Kur'ân'ı küçümsemenin, aşağılamanın inkar anlamına geldiğini ifade etmiştir.
Sonuç olarak, Kur'ân tercümesini, saz çalıp türkü söyler gibi okumak, Kur'ân'ın kutsallığını zedeler, onun tekliğini ve eşsiz oluşu özelliğini yok eder ve onu insanoğlu tarafından yazılmış diğer kitaplarla aynı konuma düşürür. Bu itibarla Kur'ân tercümesinin bestelenerek herhangi bir enstrüman eşliğinde, şarkı, beste, ya da türkü söyler gibi okunması dinen caiz değildir. (Diyanet İşleri Başkanlığı)
Diyanet İşlerinin Kur’ân’ın meali için ortaya koymuş olduğu hükümler, aslı için de aynıdır.
Son olarak; Kur’an-ı Kerim hadislerde tarif edildiği ve sünnet olduğu şekliyle “taganni” ile okunmalıdır. Bu tarz okuyuş Kur’an’ın okunuşundaki eşsiz ahenk, güzellik ve tatlılığın izharı içindir. Kur’ân taganni ile okunmadığında dahi böyle bir uygulamaya ihtiyaç yoktur.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurân'ı ve mealini müzik eşliğinde okumak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
turgut "19.10.2011 12:49" tarihinde demiş ki:
cevabınız için Allah razı olsun. istifade ettik inşallah.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com