" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Maddi gücü olmayanlar kurban kesmekle yükümlü müdür?

Kurban ibadeti maddi gücü olmayanlara da vacip midir? Kurban kesmeye imkanı olmayanlar bu sevaptan mahrum mu kalırlar

Cevap:

Kurban kesmeye mâli gücü yetmeyen Müslüman bir kimse bu sevabından mahrum kalmaz

Kurban kesmek maddi yönden gücü olanlar için vacip, gücü olmayanlar için vacip değildir. Maaşlı olsa bile, maddi imkana ulaşamadığından dolayı kurban kesmeyen kimse günahkâr olmadığı gibi, sevap mahrumiyetine de uğramaz. Böyle kimseler imanıyla, niyetiyle ve sâir salih amelleriyle inşallah kurban sevabından hissedar olurlar.
“Mâli gücü olmadığı için kurban kesmeye gücü yetmeyen Müslüman bir kimse kurban sevabından mahrum kalmaz. O da aynen kurban kesmiş gibi sevaba erişir. Çünkü Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm), sağlığında ümmetinden fakir olup kurban kesmeyenlerin tümü için kurban kesmiştir.” (Ebu Davud)
Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatmıştır: Resülullah (asm):
“Allah kurban günlerini bu ümmet için bayram kıldı.” buyurmuştu. Bir adam:
“Ya Resulullah! Sütü için beslediğim bir koyunumdan başka hayvanım yok. Onu kurban edeyim mi?” diye sordu.
Hazreti Peygamber (asm):
“Hayır. Saçını ve bıyığını kısaltırsın, tırnağını kesersin, etek tıraşını olursun. Böyle yapman Allah katında kurban yerine geçer.” buyurdu. (Nesâî)
"Kurban gününü bayram yapmakla emr olundum. Allah, onu bu ümmet için bayram kılmıştır."Bir adam ona dedi ki:
"Sütünden istifade ettikten sonra geriye verecek olduğum dişi bir hayvandan başka bir şey bulamazsam onu kurban edeyim mi?"
"Hayır, kendi saçlarından biraz al, tırnaklarını kes, bıyıklarını kırp, etek traşı ol! Allah katında bunlar (kesecek olduğun) kurbanın yerine geçer." (Ebu Davud, Nesâi)

Peygamber Efendimiz (asm) ümmetinin fakirleri için kurban kesmiştir

“Peygamber’e (asm) iki alaca koç getirildi. Birisini keserken:
“Bu, Muhammed ve Ehl-i Beyt’i namınadır” diğerini keserken:
“Bu da ümmetimden kurban kesemeyenlerin namınadır.” derdi. (Ahmed, Said Bin Mansur)
“İkincisini keserken: “Bu, ümmetimden bana iman edip tasdik edenlerin namına.” derdi.”(Cem’ul-Fevaid) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Maddi gücü olmayanlar kurban kesmekle yükümlü müdür?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com