" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberlerin şeriatleri birbirinden neden farklıdır?

Bütün peygamberler tek bir yaratıcının elçileridir. Öyle ise neden peygamberlerin takip ettikleri yollar ve ibadetleri birbirinden farklıdır?

Cevap:

Temelde bütün peygamberler Allah’a (cc) ve ahirete iman gibi esaslarda birdirler. Hepsi namaz kılmak, oruç tutmak gibi kulluğun esası olan ibadetleri yapmışlar ve hepsi güzel ahlâk sergilemişlerdir. Ümmetlerine de güzel ahlâkı tavsiye etmişlerdir. Getirmiş oldukları hükümlerdeki farklılık ise; sadece detaylar ve usûl farklılıklarıdır.
Peygamberlerdeki teferruat sayılan bu detay ve usûl farklılıkları ise insanlık açısından gereklidir. Çünkü peygamberler insanlığın maddî ve manevî yükselişi için görev yapan öğretmenler hükmündedirler. Eğitimde belirli bir seviyeyi yakalamak ise ancak derece derece ilerlemekle mümkün olabilir. İlkokuldaki bir öğrenciye verilen ders ile lise ya da üniversitedeki öğrencinin dersi elbette bir olamaz. Aynen bunun gibi Allah (cc) da her peygamberine insanlığın seviyesine uygun birer şeriat metodu vermiştir.
Hem mevsimlerin değişmesiyle çok şeyler değişikliğe uğrar ve ihtiyaçlar farklılaşır. Mesela kışın giyilen kalın elbise yazın giyilmediği gibi kış ve yaz mevsimlerinde insanın ihtiyacına göre ayrı ayrı meyveler yetişir. Aynen bunun gibi kalp ve ruhların gıdası olan dinlerin hükümlerindeki teferruatlar zamana ve ihtiyaca göre değişikliğe uğramıştır. Böylece şeriatlerin değişmesiyle insanlık derece derece ilerlemiş ve tek bir peygamberden yani Hz. Muhammed’den (asm) ders alacak bir medeniyet seviyesine getirilmiştir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberlerin şeriatleri birbirinden neden farklıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com