" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberler günah işler mi?

Peygamberlerin de küçük hataları olabilir mi? Zelle ile günah arasında ne fark vardır? Normal insanlar için de zelle kavramı geçerli midir? Küçük hataların mesuliyetleri yok mudur?

Cevap:

“İşte onlar (o peygamberler), Allah’ın hidâyete erdirdiği kimselerdir…” (En’am, 90)
Peygamberler günah işlemezler. Bütün Peygamberler: “kendilerine peygamberlik verilmeden önce ve verildikten sonra da, büyük, küçük hiçbir günah işlememiş olan” manasına gelen “ismet” sıfatıyla şereflenmişlerdir.
Ancak, istemeden bazı kusurlar işlemeleri de mümkündür. Zelle Peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıklara kusurları, ifade eden bir terimdir. (Aliyyü'l-Karî, Şerhu Fıkhı'l-Ekber, Mısır 1323, 51, 53)
Peygamberler unutarak yaptıkları hatalarının neticesinde İlahi ikazlara maruz kalmışlar ve bu hatalarından hemen uzaklaşmışlardır.
Zelle, efdal (en üstün) olanı terkedip, fadıl (üstün) olanı yapmaktır şeklinde de izah edilir (Ebu'l-Berekât Abdullah en-Nesefî, Tefsir)
Bu izaha göre, zelle bir kusur olmaz. Fakat peygamberlere yakışan daima en üstün olan davranışta bulunmak olduğu için, Cenab-ı Hak zelle işleyen Peygamber'ini ikaz eder.
Zelle sadece peygamberlere mahsustur. Günah ise peygamberler haricindeki bütün insanlar için söz konusudur.
Günahsız olmalarına rağmen devamlı tevbe ve istiğfar ederek Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmanın en güzel örneklerini sergileyen peygamberlerin, zelle denen küçük hataları işlemeleri insanlara önder olma noktasında gereklidir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberler günah işler mi?
Kaynak: Şamil İslam Ansiklopedisi

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com