" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ahiret nedir?

Ahiret alemi nasıldır?

Ahiret kelimesinin manası:

Arapça'da ‘son, sonraki’ anlamına gelen ‘âhir’ kelimesinin müennesidir. Dünyadan sonra gidilecek son ve asıl mekânımız olan ebedi âlemin adıdır.

Ahirete iman, imanın altı esasından biridir

“Onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler, onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara, 4)

Ahiret âleminin başlangıcı kıyamettir

Kâinata baktığımızda her şeyin bir ömrü, dolayısıyla da bir eceli olduğunu görmekteyiz. Bugün bilimin de kabul ettiği gibi dünya, ömrünün sonuna doğru yaklaşmaktadır.
Dünyanın sonu İsrafil (as) isimli meleğin Sûr’a üflemesiyle olacak, kıyamet tüm dehşetiyle kopacak, bütün canlılar ölecektir.
Bu hakikati Allah (cc)Kur'ân-ı Kerim’de birçok ayetle haber vermiştir:

“Gök, infitar ettiği (yarıldığı) zaman!”
“Güneş tekvir edildiği (dürüldüğü, nuru narından ayrıldığı, ışığı giderildiği) zaman!”
“Ve yıldızlar, (karartılarak) döküldüğü zaman!”
“Ve dağlar, yürütüldüğü zaman!”
“Denizler tutuşturulduğu zaman!”
(İnfitar, 1/ Tekvir, 1-2-3-6)
Sura ilk üfürüldüğünde yerde ve gökte olanlar, dehşetten ölürler. Ancak Allah’ın istisna ettiği Cebrail, Mikail, İsrafil ve ölüm meleği olan Azrail kalır. Sonra Allah ölüm meleğine, Cebrail’in, Mikail’in sonra İsrafil’in ruhlarını kabzetme emrini verir. Son olarak ölüm meleğine emir verir, ölüm meleği de ölür.” (İhya-i ulumi’d-Din)
•Daha sonra İsrafil (as) tekrar yaratılır, onun ikinci defa Sur’a üflemesiyle, Allah’ın (cc) izniyle bütün canlılar tekrar dirilir:

“Nefisler birleştirildiği (ruhlar bedenlerle bir araya getirildiği) zaman!”
(Tekvir, 7)

“O gün Sur’a ( ikinci defa) üflenir, bölük bölük gelirsiniz.”
(Nebe, 18)

Ahiret kavramının içerdiği manalar:

•İkinci dirilişten sonra toplanılacak olan yere 'Mahşer', mahşer meydanına toplanmaya ‘Haşir’ denir.
“Rabbimiz! Muhakkak ki sen, kendisinde hiçbir şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Doğrusu Allah, vaadinden dönmez!" (Âl-i imran, 9)
•Ömrün nasıl ve nerede harcandığının sorulup insanın hesaba çekilmesine ‘Hisab’ denir.

“O gün (hesap için rabbinize) arz olunursunuz; sizden hiçbir sır, gizli kalmaz."
(Hakka, 18)

“O vakit kitabı sağ eline verilen, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Ama kitabı arkasından verilen “Yetiş ey ölüm!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.”
(İnşikak, 7-12)
•İyilik ve kötülüklerin tartılacağı terazi ise ‘Mizan’ dır.
"Kıyamet günü (amellerin tartılması için) adalet terazilerini kurarız; artık kimse bir şeyle haksızlığa uğratılmaz. Hardal danesi ağırlığında (bir amel) bile olsa onu getiririz. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz." (Enbiya, 47)
•Mahşerde, başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere bütün peygamberler, şehitler, âlimler, hayırlı evlatlar gibi Allah’ın (cc) seçmiş olduğu kimseler, günahkâr mü’minlerin affını talep edeceklerdir. Buna ‘Şefaat’ denir.
“Her Peygamberin, müstecab (kabul olan) bir duası vardır. Ben duamı, ümmetime şefaat etmek için ahirete sakladım.” (Buhârî)
“Ahirette ilk şefaat eden ve şefaati kabul olan ben olacağım.” (İbn-i Mace)
• Kıyamet günü, Hz. Muhammed’in (asm)elinde olup, altında mü'minlerin toplanacağı sancağın ismi “Liva’ül-Hamd”dır.

“Ben kıyamet günü
Liva’ül-Hamd’ın (hamd sancağı) taşıyıcısıyım.” (Tirmizi)
“Övünmek için söylemiyorum, kıyamet gününde sancak benim elimde olacaktır.” (İbn-i Mace)
Hz. Muhammed’in (asm) ümmetiyle birlikte bir daha susamamak üzere suyundan içecekleri havuza ‘Kevser’ denilmektedir. (Kevser’in sırattan önce mi yoksa sonra mı olduğu konusunda ihtilaf vardır. Makbul görüşe göre iki adet Kevser mevcuttur. Biri cennetin içindedir, diğeri sırattan önce ve mahşer yerindedir.) (Kütüb-i Sitte)
“Havzımın genişliği bir ayda yürünebilecek kadardır. Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha hoş, bardakları gökteki yıldızlar kadar çoktur. Kim ondan içerse ebediyen susamaz.” (Buhârî ve Müslim)
•Cennet ya da cehenneme gitmek için üstünden geçilecek köprüye ‘Sırat’ denir.
“Sırat, cehennemin üzerine kılıç ağzı gibi ince, kaygan, (üzerinde yürüyeni) düşürecek bir halde kurulur. Üzerinde kızgın demirden kancalar vardır. Onlar cezaya layık kimselerin vücutlarına takılıp tırmalar. Orada tutulup mahvolanlar, yere çarpılanlar vardır. İnsanlardan bir kısmı yıldırım gibi geçip gider, orada hiç beklemez. İşte bu kurtuluştur. Kimi rüzgâr gibi geçer hiç eğlenmez. Bu da onun kurtuluşudur. Sonra atın hızıyla geçenler, sonra yayanın koşuşu ile geçenler, sonra yaya olan kişinin normal yürüyüş hızı ile geçenler. Nihayet sonuncu insan, cehennemin yakıp rengini değiştirdiği bir kişi olur. Allah kendisini rahmetiyle cennete koyuncaya kadar sıratta çeşitli zorluklarla karşılaşır.”
(Taberânî)
•Mü'minlerin Allah’ın (cc) lütfuyla girecekleri ve sonsuz güzelliklere kavuşacakları yer ‘Cennet’tir.
“İman edip salih amel işleyenler var ya, işte onlar cennet halkıdır; onlar orada sürekli kalıcıdırlar.” (Bakara,82)
•Kâfirlerin ebedi olarak azap çekecekleri yer de ‘Cehennem’dir.
“Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte onlar ateş halkıdırlar; onlar orada sürekli kalıcıdırlar.” (Bakara, 39)
Günahkâr olan müminler ise; günahları ölçüsünde cehennem azabı gördükten sonra cennete girerler.
Fakat bunlarla birlikte bilmemiz gereken şu ki; “sur, mizan, sırat, kevser” gibi ahiret âlemine ait ifadelerin “boru, terazi, köprü, havuz” şeklinde tasvir edilmeleri insan aklına yakınlaştırmak içindir. Asıl suretlerini ahiret âlemine gittiğimizde göreceğiz. Dünyadakilerle kıyaslayarak hayal ettiğimiz şekiller, elbette onların gerçek suretleri değildirler. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ahiret nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com