" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Allah (cc) cennette kendi cemalini kullarına gösterecek mi?

Allah’ı (cc) ahirette görmek mümkün müdür? Kadın-erkek herkes cennette Allah’ı görebilecek mi?

Cevap:

“Nice yüzler vardır ki, o gün (ahirette) parlaktırlar! Rablerine nazar edicidirler! (Allah’ın cemalini görmeye mazhar olurlar!)” (Kıyame, 22-23)

Hz. Cabir İbn-u Abdullah (ra) anlatıyor:
“Resulullah (asm) buyurdular ki: ‘Cennet ehli nimetler arasında yaşarken onlar için bir nur parlar. Onlar derhal başlarını kaldırırlar. Rab Teala’yı başlarının üzerinde kendilerine yaklaşmış ve: “Ey cennet ehli sizlere selam olsun!” dediğini görürler.
Resulullah (asm) devamla dedi ki:
“İşte bu hal Kuran’da zikri geçen ‘Rahmet sahibi Rab’lerinden onlara selam vardır.’ ayetinin haber verdiği durumdur. Rab Teala onlara onlar da Rab Teala’ya bakarlar. O’na baktıkları müddetçe etraflarındaki cennet nimetlerinden iltifat etmezler. Bu hal onların nazarında Rab Teala hicaba bürününceye kadar devam eder. Rab Teala hicaba bürünür, fakat Allah’ın nuru ve bereketi cennet ehlinin üzerinde ve makamlarında baki kalır.”

Bu ayet ve hadisten açıkça anlaşıldığı üzere kadın-erkek cennet ehli olan bütün müminler ahirette Allah’ı (cc) görecektir.
Mü’minlerin ahirette Allah’ı (cc) görmesinin mümkün olacağına apaçık bir diğer delil de; Peygamber Efendimiz’in (asm) Miraç gecesi “ahirette” Allah’ın (cc) rüyetine mazhar olmasıdır.
Âlimlere göre Allah’ın (cc) tecellisi iki şekilde olacaktır. Biri genel tecelli, diğeri özel tecellidir.
“Allah-ü Teâlâ cennet ehline her cuma günü tecellî eder.” (Camiü’s Sağir) Hadis-i şerifine göre; genel tecelli bütün cennet ehline ve bir Cuma günü kadardır.
Özel tecelli ise; müminlerin ilim ve ameldeki olgunluklarına göredir. En yüksek derecede olanlar, her zaman Allah’ı (cc) müşahede ederler. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah (cc) cennette kendi cemalini kullarına gösterecek mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com