" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kur’ân reenkarnasyondan bahsediyor mu?

Kurân’ın reenkarnasyondan bahsettiği ve onayladığı söyleniyor, bu doğru mu?

Cevap:

Tevrat ve İncil'in cümlelerini reenkarnasyona göre yorumlayanlar olduğu gibi Kurân’ın bazı ayetlerini de delil olarak kullananlar olmuştur. Fakat bunlar ayetlerin gerçek manasıyla hiçbir ilgisi olmayan yorumlardan ibarettir. Mesela:
"(Ey kâfirler!) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki, sizi ölü bir halde iken nihayet (hayata mazhar ederek O) diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra sizi (tekrar) diriltecek, sonra da ancak O’na döndürüleceksiniz." (Bakara, 28)
"(Onlar:) “Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün ve iki defa dirilttin; şimdi günahlarımızı itiraf ettik; acaba (bizim için buradan) çıkmaya artık bir yol var mıdır?” derler. (Mü’min, 11)
Halbuki bu ayette kastedilen birinci ölüm, "insanın ana rahmindeki nutfe (henüz ruh verilmemiş) hali", ikinci ölüm de "dünyadan ecel vasıtasıyla olan gidişi" demektir. İki dirilmeden birincisi, "ana rahminde iken ruh üflenmesi", diğeri de, "kabirlerden diriltilerek çıkmak ve haşir meydanına doğru sevk edilmektir".
(Celâleyn Şerhi)

Kur’ân reenkarnasyon inancının batıl olduğunu şu ayetlerle ilan etmiştir:

"Helak ettiğimiz bir şehir halkına tekrar dönmek haramdır." (Enbiyâ, 95)
"Nihayet onlardan (o müşriklerden) birine ölüm geldiği zaman: “Rabbim! Beni geri gönder! Umulur ki ben terk ettiğim (dünyada) salih bir amel işlerim.” der. Hayır! Doğrusu o sadece (boş) bir laftır, onu söyleyen kendisidir. Artık onların önlerinde, tekrar diriltilecekleri güne kadar (hiçbir şekilde dünyaya dönemeyecekleri) bir perde (olan kabir hayatı) vardır." (Mü’minun, 99-100)
Ayetlerden de anlaşıldığı gibi, öldükten sonra dünya hayatına asla geri dönülemeyecek, kıyamete kadar berzah denilen kabirde beklenilecektir.
“Allah sizi annelerinizin karnından (siz) hiçbir şey bilmez bir halde iken çıkardı." (Nahl, 78)
Tekamül için olduğu söylenen reenkarnasyon inancına göre ise dünyaya tekrar gelen insanın bilgili olarak gelmesi gerekir. Hâlbuki bu ayet insanın hiçbir şey bilmez halde dünyaya geldiğini söylemektedir.
“Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice nesilleri (böyle zulümleri sebebiyle) helak ettik; muhakkak ki onlar (bir daha) kendilerine dönüp gelmezler. (yani dünyaya bir daha dönmezler.)" (Yasin, 31 / Elmalılı Tefsiri)
Bütün bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, öldükten sonra tekrar dünyaya dönüşün mümkün olmadığını Kur'ân çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kur’ân reenkarnasyondan bahsediyor mu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com