" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ölen kişi evlatlarıyla olan sorunlarını hisseder mi?

Ölen bir kişi evlatlarıyla olan sorunlarını hisseder mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Ölen kişi sevdiklerinin dünyada yaptıklarını görür, bilir
Amr b. Dinar'dan şöyle rivayet ediliyor; “Ölen herkes aile efradının içinde olan şeyleri bilir. Muhakkak ki aile efradı onu yıkar, kefenler. Oysa o onlara bakar.” (İbn Ebi Dünya, İhya-ı Ulumud-din, c:4, s: 984)
Mâlik b. Enes şöyle demiştir: “Bana gelen bir habere göre mü'minlerin ruhları serbest bırakılmışlardır. Diledikleri yere giderler.” (İhya-ı Ulumud-din, c:4, s:984)
Ölen kişi sevdiklerinin yaptıkları iyi ya da kötü fiillerden etkilenir
Nu'man b. Beşîr, Peygamberin minberde iken şöyle buyurduğunu rivayet eder:
“İyi bilin ki dünyadan ancak yer ile gök arasında dolaşıp duran sinek gibi bir şey kalmıştır. Bu bakımdan kabir ehlinden olan arkadaşlarınız hakkında Allah'tan korkun! Muhakkak ki sizin amelleriniz onlara arzolunur.” (İbn Ebi Dünya, İhya-ı Ulumud-din, c:4, hadis no: 143)
Ebû Hüreyre Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet eder:
“Ölülerinizi kötü amellerinizle rezil etmeyin. Muhakkak ki kötü amelleriniz kabir ehlinden olan yakınlarınıza arzulanır.” (İbn-i Ebi Dünya, İhya-u Ulumid-din c:4 hadis no: 144)
Hadis-i şeriflerde de açıkça izah edildiği gibi mü’minlerin ruhları ölümden sonra serbest kalır ve dilediği yerlere giderler. Bu da kabir ehlinin dünya ile olan bağlantılarının devam ettiğini gösterir.
Ayrıca ölen kişi sevdiklerinin içinde bulunduğu vaziyetten de etkilenir. Hadis-i şerifte geçen “…Kabir ehlinden olan arkadaşlarınız hakkında Allah'tan korkun! Muhakkak ki sizin amelleriniz onlara arzolunur.” ifadesi ölen kişilerin, yakınlarının yaptıkları iyi-kötü; üzücü-sevindirici şeylerden haberdar olduklarını gösterir.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ölen kişi evlatlarıyla olan sorunlarını hisseder mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com