" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ayakta bevletmek caiz mi?

İdrarı ayakta yapmak caiz midir? Helânın mekruhları arasında mı zikredilmektedir? Çömelerek idrar yapmanın tıbbi yararları var mıdır?

Cevap:

Helânın Mekruhları
1- İçinde Allah ve onun Resûlünün ismi yazılı bulunan her hangi bir şeyi
üzerinde bulundurmak.
2- Yolun üzerinde, halkın oturduğu yerde, çay ve nehrin kenarında derede, ve
ağ açların altında de f'-i hâ cet y apmak.
3- Bina içinde kıbleye doğru yüz veya sırt çevirmek. Çölde Beytü'l Makdis 'e
doğru çevirmek, Güneş’e ve Ay’a doğru oturmak.
4- Dil ile Allah'ı zikretmek (Kalben yapmak ise sünnettir.)
5- Müezzinin dediğini demek.
6- Selâm almak.
7- Delikte, durgun suda, rüzgâr cihet inde ve mezarlıkta idrar yapmak.
8- Helâ müstesna, def'i hacet yaptığı yerde istinca etmek.
9- Çok oturup fazla kalmak.
10- Ayakta idrar yapmaktır. (Halil Gönenç)
“Rüzgara karşı, bir özür yokken ayakta, karınca ve benzeri böceklerin yuvalarına, abdest ve gusül alınacak sulara işemek mekruhtur.” (Büyük İslam İlmihali)
Peygamber Efendimiz (asm) idrarı üzerine sıçratmanın kabir azabına sebep olacağını bildirmiştir
Abdullah b. Abbas (ra) şöyle rivayet etmişlerdir: Resulullah (asm) iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu: “Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar.” Resulullah (asm) daha sonra sözüne şöyle devam etti: “Evet bunlardan birisi, insanlar arasında söz taşırdı. Diğeri ise bevlinden (idrarını üzerine sıçratmaktan) sakınmazdı. (Buhari, Müslim, Taharet, Nesai)
Çömelerek idrar yapmanın tıbbi yararı şöyledir:
Çömelince karın kasları kasılır, dizler karına tazyik yaparlar; dolayısıyla mesane baskı altında kalır. Bevletme sonucunda mesane tam boşaldığından mesanede artık idrar kalmaz. Mesane tam boşalır. Bu ise idrar yolları ve mesane taşlarının oluşmasını önlediği gibi, prostat hastalığı olanlarda şikâyetlerin azalmasında da etkili olur. Çömelerek idrar yaparken hafif sol tarafa meyil edilmelidir. İdrar yollarının anotomisine (yapısına) en uygun olan bu pozisyonda idrar yolarının ve mesane tam boşalması mümkün olmaktadır. (Op. Dr. Ali Hatay, Üroloji Uzmanı) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ayakta bevletmek caiz mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com