" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Emekli maaşı almak caiz midir?

Emeklilik maaşı almak caiz midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Maaş ile emeklilik maaşı arasında fark yoktur.
Devlet bu kurumların kanununu çıkarıp, adı geçen kesimlerin görüşlerini almadan hakettikleri ücret veya maaş ya da elde ettikleri kazancın bir kısmını alıp biriktirmekte ve onunla tasarruf etmektedir. Her teşekkül, kanunun gösterdiği istikamette kendisine mensup olanlara yardım etmektedir.
İslâm'a bağlı kalmak şartıyla, memuriyet hayatına girip çalışmak ve maaş almak normal olduğu gibi, âmmeye veya özel kişilere ait alanlarda çalışıp ücret almak ve sonunda da emekli olup maaş almak da normaldir.
Devlet, memuriyette veya başka bir işte çalıştırdığı kimselere maaş verebildiği gibi, maslahata binâen çalıştırmadığı kimselere de maaş verebilir.
Hatip Şirbini şöyle diyor: Öşür ve vergi gibi şeyler vatandaşlardan zorla alınıyorsa, bu mallar birbirine karışıp ayrılmaları mümkün olmadığı ve sahipleri tanınmadığı için, artık Beytü’l-Mâl’e âit olur. Hükümdar ve diğer yetkililer istedikleri vatandaşa onu teberru edebilirler.
İbn-i Âbidîn de hükümdar, gördüğü maslahata binâen devlet malından istediği kimseye verebildiğini ifade ediyor.
Ayrıca Cessas, kâfir hükümdardan mükteseb hakları olması dolayısıyla Müslümanların maaş alabileceğini, misâl ve tafsilâtıyla açıklamaktadır. (Halil Günenç - Fetvalar)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Emekli maaşı almak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com