" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberlerin cesetleri çürür mü?

Sayın Hocam Peygamberlerin cesetleri çürür mü? Eğer çürürse inanmayanları inandırmak için mezar açılabilir mi? Eğer açıldığında ceset bozulmuş çıkarsa bizim imanımız nasıl etkinlenir? Kafama çok takıldı. Hayırlı Ramazanlar

Cevap:

Hayırlı Ramazanlar Değerli Kardeşimiz;
Cenab-ı Hak yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi haram kılmıştır
Evs İbnu Evs (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Cuma, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Adem aleyhisselam(ın toprağı) o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. (Kıyamette Sur'a) o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun. Zira salavatlarınız bana arzedilir."
Orada bulunanlar:
"Salavatlarımız size nasıl arzedilir? Siz çürümüş olacaksınız!"  dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:
"Allah Teala Hazretleri, Arz'a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı!" buyurdular." Ebu Davud, Salat 207, (1047); Nesaî, Cum'a 5, (3, 91, 92)
Açıklama:
Hadisin sonunda Resulullah (asm)  peygamberlerin kabirlerinde çürümediğini ifade etmektedir. Âlimler bu mesele üzerinde tahkike dayalı olarak: Peygamberlerin, tıpkı melekler gibi yiyip içmeye muhtaç olmaksızın kabirlerinde diri olduğunu, ibadet ve namazla meşgul bulunduklarını kabul ederler. Bu cümleden olarak Resulullah da kabrinde sağdır ve ümmetinin taatiyle sürur duymaktadır. Âlimler, diğer ölülerin de kabirlerinde ilim ve işitme gibi mutlak bir idrak sahibi olduklarını söylerler. (Kütüb-i Sitte, c.13, s. 141)
Konu ile ilgili Ebu Davud’da geçen diğer bir hadis-i şerif ise şöyledir:
Evs b. Evs’den (es-Sekafi ra.); demiştir ki: Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Şüphesiz Cuma günü sizin en efdal günlerinizdendir. Adem (as) o günde yaratılmış ve ruhu o günde kabzedilmiştir. İkinci (dirilme için olan) ve birinci (kendisi ile her şeyin öldüğü) nefhalar o gündedir. O günde bana çok salavat getiriniz. Çünkü sizi salavatlarınız bana arz olunur.”
Evs dedi ki: Ashab:
“-Ya Resulallah, senden hiçbir şey kalmadığı halde (çürüdüğün halde) salavatlarımız sana nasıl arz olunur? dediler. Resulullah (asm) da:
“Allah nebilerin cesetlerini arza haram kıldı (toprak onları yiyemez)” buyurdu. (Nesai Cuma 5, 45; İbni Mace Cenaiz 65; Ahmed b. Hanbel)

Açıklama:
Peygamber Efendimiz (asm) Cuma gününün faziletini belirttikten sonra bu faziletten istifade etmeleri için ümmetine bu günde kendisine bol bol salavat getirmelerini tavsiye etmiş ve bu salavatın zat-ı saadetlerine arz olunacağını bildirmiştir. Bunun üzerine sahabiler bu haberi ilk anda garipsemişler ve “çürüyüp yok olduktan sonra salavatların Resulullah’a nasıl arzedileceğini” sormuşlardır.
Hz. Peygamber (asm) ashabın hayret ederek sordukları bu soruya yeryüzünün nebilerin cesetlerini çürütemeyeceğini söyleyerek karşılık vermiştir. Bu peygamberlerin kabirlerinde diri olduklarından kinayedir. Tabiatıyla bu tamamen Cenab-ı Hakk’ın kudreti dahilinde harikulade bir haldir. Bunu Hz. Peygamber (asm) böyle haber vermiştir. Mümin böyle inanır. Gerçi zanni delille sabit olduğu için inkarı küfrü gerektirmez ama hiçbir şey kazandırmayacağı gibi çok şey kaybettirir. Çünkü aynı manayı ifade eden birçok sahih hadis vardır. Bu hadislerde nebilerin kabirlerinde diri oldukları ve Müslümanların amellerinin Hz. Peygamber’e (asm) arz edileceği bildirilmektedir. (Süneni Ebu Davud Terceme ve Şerhi c:4, s:126-127)
Hadis-i şeriflerde peygamberlerin cesetlerinin çürümediği açıkça bildirilmiştir. İnandırmak için kabirlerinin açılması doğru olmadığı gibi inanmayanlar ve inkar edenler küfre girmese de iman selametleri açısında çok şey kaybederler. Hakkında kesin deliller bulunan bir konu ile ilgili Müslüman şüpheye düşmemelidir. Peygamber Efendimiz hadislerde nebilerin cesetlerinin çürümeyeceğini açıkça haber verdiğine göre ya peygamberlerin cesetleri çürürse, kabri açılırsa gibi şüphelere takılmamak lazımdır.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberlerin cesetleri çürür mü?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com