" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberlere neden gerek görülmüş?

Peygamberler olmak zorunda mı, neden ihtiyaç görülmüş?

Cevap:

“Gayet mânidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister.”
Allah (cc) her harfine ayrı bir kitap yazdığı şu kâinat kitabının yüksek gayelerini insanlığa anlatacak öğretmenleri elbette gönderecektir.
Hem aklın gereği olarak her insan “bu dünyaya nereden ve neden geldiğini, nereye gideceğini” mutlaka merak edecektir. Madem insanlar içinde Allah'a (cc) muhatap ve insanlara rehber olabilecek yüksek ahlâk ve kabiliyete sahip ancak peygamberlerdir. Elbette Allah (cc) insanlara dünyaya geliş gayelerini bildirmek için peygamberler seçecek ve onlar vasıtasıyla kullarıyla konuşacaktır.
Eğer peygamber gönderilmemiş olsaydıinsanlar deneme yanılma yöntemiyle çok zaman harcayacaklardı. Gerçek, iyi, doğru ve güzeli bulmada, faydalı ve zararlıyı ayırt etmede zorlanacaklardı. Çoğu zaman da bu konuda duygularının, geleneklerinin, geçici arzu ve isteklerinin baskısı altında kalacaklar ve neticede kaybedeceklerdi. İşte Allah (cc) rahmetiyle insanlara yol göstericiler olarak peygamberler göndermiştir.
"Biz müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki artık peygamberlerden sonra insanların, Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın...” (Nisa, 4-165)
Allah(cc) kullarının yanlış yapmalarını istemez. Bunun için merhametiyle peygamberleri göndermiş ve insanlara zararlı olan her şeyi bildirmiştir. Yanlışta ısrar eden kullar ise sorumlu tutulacaktır. Şayet Allah (cc)peygamber göndermeseydi, insanların “Biz bilmiyorduk. Çünkü bize doğru ve yanlışı öğretecek bir peygamber gelmedi.” demeleri kaçınılmaz olacaktı.
Peygamberler insanlık âlemine sadece manevi açıdan rehberlik etmezler. Medeniyette, kültürel ve toplumsal gelişmelerde sanat, ticaret, ziraat ve çeşitli mesleklerde insanlığa öncülük etmişlerdir. Mesela gemicilerin üstadı Hz. Nuh (as) olduğu gibi saatçilerin Hz. Yusuf (as), terzilerin Hz. İdris (as) üstatlarıdır. Yani insanlık iman ve ahlâk noktasında yükselebilmek için peygamberlere muhtaç olduğu gibi maddi açıdan yükselebilmek için de yine peygamberlere muhtaçtır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberlere neden gerek görülmüş?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com